Test- en feedbackmodellen

Test- en feedbackmodellen kunnen helpen om inzichtelijk te maken wat de uitgangspositie van een individueel persoon of een team is, meestal voordat een ontwikkelings- of veranderingstraject in de schoolorganisatie wordt ingezet. Afhankelijk van het ingezette model kan vervolgens de voortgang van het traject worden geanalyseerd of het effect worden gemeten.

TIFF

TIFF brengt op heldere wijze in kaart waar iemand effectief is in zijn of haar gedrag, en waar dat minder of niet het geval is. De TIFF geeft vervolgens concrete aanknopingspunten om de eigen effectiviteit te vergroten, op individueel niveau en binnen teams in de schoolorganisatie. TIFF laat ook de effectiviteit van je energiegebruik zien.

Meer over TIFF »

DISC

Het DISC instrument is een persoonlijkheidsanalyse en geeft mensen een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen. De DISC beschrijvingen geven in begrijpelijke taal zicht op gedrag en communicatie. Mensen met vergelijkbare stijlen vertonen specifieke overeenkomstige gedragskenmerken.

Meer over DISC »