Werkwijze

WAT WIJ DOEN
Plata Onderwijs begeleidt ontwikkelings- en veranderingstrajecten binnen schoolteams en schoolorganisaties. Ons vertrekpunt is te onderzoeken wat het team of de organisatie werkelijk verbindt en wat er nodig is om het ontwikkelingspotentieel van de schoolorganisatie en van de mensen die er werken tot bloei te brengen.

Binnen elke schoolorganisatie zijn er ontwikkelingsbehoeften en veranderingsvragen. Leiders willen zich ontwikkelen. Teamleden zoeken inspiratie. De school als geheel wil continuïteit. Daarbij is het belangrijk dat het helder en transparant is waar de school voor staat en wat ieders belangen en behoeften zijn. Daarin kunnen mensen houvast vinden en zich verbonden voelen. Vanuit die verbinding kan het individueel ontwikkelingspotentieel én dat van de school als geheel werkelijk tot bloei komen.

ONZE WERK- EN ONTWIKKELINGSSPOREN
• Van niet-functionele werkcultuur naar verbindend fundament
• Bewustwording op het proces en verbeteren communicatie

Van niet-functionele werkcultuur naar verbindend fundament
De werkcultuur in een team of schoolorganisatie is vaak gebaseerd op normen en waarden die in de loop der tijd zijn ontstaan. Die cultuur wordt veelal onbewust ‘geleefd’ en ervaren. En die werkcultuur is niet altijd functioneel en heeft soms een negatieve invloed op het functioneren van het team. Door bewustwording van die cultuur (ook wel ‘script’ genoemd) ontstaat er ruimte om met het team te onderzoeken wat hen werkelijk bindt. En ook om dat, wat daarbij niet meer werkt of niet meer functioneel is, te wijzigen. Het vinden van wat een team of organisatie ten diepste verbindt en het herijken van dat verbindend fundament vormt het vertrekpunt van onze trainingen en teambegeleidingen.

Bewustwording op het proces en verbeteren communicatie
Vanuit gedeelde waarden kan worden gewerkt aan een gezamenlijk fundament, dat mensen verbindt. Van daaruit kunnen mensen binnen kaders vormgeven aan hun individuele behoeften. Het zorgt er ook voor dat de groepsdynamiek verbetert en de groepsleden met meer plezier en succes bijdragen aan het waarmaken van de gezamenlijke ambities. Er ontstaat meer bewustwording op het proces en de communicatie verbetert. Soms is dat even puzzelen of zoeken naar nieuwe vormen. Het resultaat is uiteindelijk dat er samen met minder inspanning meer wordt bereikt.