Verbinden en veranderen binnen het schoolteam

6 dagen € 2.350,-
Opleidingslocaties Utrecht

Verbinden en veranderen binnen het schoolteam
In de Leergang Verbinden en Veranderen binnen het schoolteam wordt gewerkt met de Transactionele Analyse (TA). De TA is een krachtige benadering om mensen zelfstandig te laten leren, denken en handelen. De TA leert mensen op een praktische manier inzien wat ze doen en waar hun keuzes vandaan komen. Hiermee krijgen ze grip op hun eigen handelen en mogelijke problemen. Een individu of team leert middels TA effectief om te gaan met veranderingen en voort te bouwen op succes.

Wat kun je ermee

Wat kunnen schoolleiders met de training bereiken binnen de onderwijsorganisatie?

 • Inzicht in gezamenlijke waarden, pijnpunten en valkuilen van het schoolteam
 • Bewustzijn op posities van waaruit in het schoolteam wordt gecommuniceerd
 • Niet-functionele werkcultuur (‘script’ of ‘onderstroom’) kunnen omzetten in verbindend fundament
 • Passief gedrag bij teamleden voorkomen, pro-activiteit kunnen stimuleren
 • Helder kunnen contracteren en afspraken maken met schoolteam én met bestuur
 • Autonomie en eigenaarschap bij teamleden kunnen versterken
 • Contacten binnen de school en met ouders laten uitgaan van acceptatie en respect
 • Drama en psychologisch spel binnen het schoolteam kunnen vermijden
 • Sturing geven bij conflicten en in crisissituaties
 • Onuitgesproken gevoelens en emoties niet langer uit de weg hoeven gaan
 • Vanuit brede handelingsperspectieven scenario’s voor school en team ontwikkelen

TA binnen de onderwijsorganisatie

De TA kent een aantal belangrijke modellen en basisbegrippen, zoals onderlinge transacties, drama- en winnaarsdriehoek, psychologisch spel, script, strooks en drivers. Een belangrijk concept binnen de TA is het zogenaamde scriptmodel, dat zich richt op processen en zaken die niet direct zichtbaar zijn binnen een onderwijsorganisatie. Deze zogenaamde ‘onderstroom’ binnen een schoolorganisatie (het ‘scriptpatroon’ binnen de TA), werkt door in de school en wordt onbewust ervaren door individuen die daar werkzaam zijn.

Werken met het scriptmodel binnen onderwijsorganisaties geeft een helder inzicht in thema’s en culturele aspecten, die spelen bij ontwikkelingsprocessen binnen schoolteams. Ook het inzicht in minder functionele strategieën van personen en teams geeft ruimte om verandering te bewerkstelligen.

Er wordt ook gewerkt met Group Relation Theory. Group Relations Theory biedt mogelijkheden om meer te leren over groeps-, organisatie- en sociale dynamiek; het uitoefenen van gezag en macht; het samenspel tussen traditie, innovatie en verandering; en de relatie van groepen met hun sociale, politieke en economische omgeving.

De opleiding

Werken met Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) geeft een inzichtelijk referentiekader om patronen in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de interactie tussen mensen te observeren en analyseren. Naast de organisatorische en groepscontext is de Transactionele Analyse ook geschikt als begeleidingsmethode binnen een op het individu gerichte context. Op verschillende scholen zijn inmiddels ook docententeams geoefend in het succesvol werken met TA in de klas.

Programma

De onderwerpen die in het ontwikkelingstraject aan bod komen zijn direct toe te passen in de onderwijsorganisatie. Er zijn 6 klassikale bijeenkomsten. Daarnaast is er voorafgaand aan de opleidingsdagen een e-learning traject waarin video’s en vakstudie wordt bestudeerd. Tussen de opleidingsdagen zijn er intervisiebijeenkomsten en er is een afsluitende evaluatie.

Dag 1 en 2

 • Kennismaken
 • Inzicht in basisprincipes en werkmethode TA
 • Contracteren en verwachtingsmanagement

Dag 3 en 4

 • Strooks en feedback
 • Persoonlijk- en Organisatiescript

Dag 5 en 6

 • Binnensluiten en buitensluiten
 • Veiligheid, invloed en samenwerking
 • Evaluatie en afsluiting

Voor wie

Voor wie

 • (adjunct) directeuren
 • schoolleiders
 • opleidingsmanagers
 • intern begeleiders
 • bovenschools managers
 • docenten lerarenopleiding

Praktisch

Opleidingsduur en studiebelasting

• De opleiding heeft 6 klassikale dagen/bijeenkomsten (48 uur).
• Voorafgaand aan opleidingsdagen worden demovideo’s bestudeerd en wordt vakliteratuur en studiemateriaal uit readers bestudeerd (29 uur).
• Tussen opleidingsdagen hebben deelnemers met elkaar intervisie waarin deelnemers elkaar evalueren op door hen uitgevoerde praktijkopdrachten (8 uur).
• Tussen opleidingsdagen voeren deelnemers opdrachten uit waarbij ze het geleerde vertalen naar hun eigen schoolpraktijk (8 uur) en doen deelnemers zelfevaluaties op basis van het geleerde (6 uur).
• Voor de eindevaluatie werken deelnemers aan een eindopdracht rondom een thema, dat speelt in de context van hun eigen school, waarin zij laten zien te kunnen werken met de verkregen inzicht en modellen en blijk geven een goed onderbouwde visie te kunnen ontwikkelen rondom het gekozen thema (28 uur)

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden moeten deelnemers:

 • tenminste 2 jaar ervaring hebben in een leidinggevende functie in het onderwijsveld
 • bereid zijn eigen persoonlijke thema’s en casuïstiek in te brengen

Evaluatie- en certificering

Gedurende de opleidingsdagen en bij de eindpresentatie zullen de deelnemers worden getoetst op hun ontwikkelde vaardigheden en inzichten en de toepassing daarvan in schoolorganisaties. Indien 100% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de theoretische kennis, de ingebrachte casuïstiek, hun persoonlijke ontwikkelingsproces en een positieve beoordeling heeft gekregen op toets- en evaluatiemomenten, dan zal de deelnemer het certificaat TA voor Schoolleiders ontvangen. De opleiding is daarmee ook voor het Schoolleidersregister PO gecertificeerd.

 • Matthijs Stemmer : Ik heb bij Plata-academie als schoolleider deelgenomen aan de leergang Transactionele Analyse voor schoolleiders.

  De inzichten die ik heb opgedaan, hebben mij als persoon en als professional goed gedaan. Ik ben mij bewust geworden dat mijn gedrag of dat nu zakelijk of privé is, samenhangt met de ervaringen die ik eerder in mijn leven heb opgedaan. In het besef dat ik altijd in staat ben om nieuwe keuzes te maken en beslissingen te nemen, kon ik naar die gebeurtenissen kijken als iets wat deel uitmaakt van mij, wat mij gevormd heeft en er dus mag zijn. Ik heb het leren waarderen, parkeren en transformeren.

  Nog dagelijks profiteer ik van de tools die ik bij Plata-academie aangereikt heb gekregen om om te gaan met complexe situaties waarbij er in de onderstroom zaken spelen. Ik ben in staat om in die complexe situaties patronen te herkennen en andere keuzes te maken die bijdragen aan het herstel van mij als mens, van de ander waarmee ik in contact ben en van de organisatie waarin ik werk. De trainers van Plata-academie hebben laten zien dat zij vanuit hun deskundige en respectvolle grondhouding in staat zijn om mijn opgedane inzichten praktisch toepasbaar te laten zijn in mijn werk. > Lees meer
 • Titia Kuipers : WAT DE OPLEIDING MIJ HEEFT GEBRACHT IS BEWUSTWORDING VAN MIJN EIGEN SCRIPTS! > Lees meer
 • Myrna van Oosterhout : MET DE 'SCHAKELBAK METHODE' KOM IK ER SNEL ACHTER WAT ER WERKELIJK SPEELT > Lees meer