Teamontwikkeling met TA voor Schoolleiders

8 dagen € 2.490,-
Opleidingslocaties Amersfoort

Verbinden en veranderen binnen het schoolteam
In de TA voor Schoolleiders wordt gewerkt met de Transactionele Analyse (TA). De TA is een krachtige benadering om mensen zelfstandig te laten leren, denken en handelen. De TA leert mensen op een praktische manier inzien wat ze doen en waar hun keuzes vandaan komen. Hiermee krijgen ze grip op hun eigen handelen en mogelijke problemen. Een individu of team leert middels TA effectief om te gaan met veranderingen en voort te bouwen op succes.

Gecertificeerd voor Schoolleidersregister op professionaliseringsthema Persoonlijk Leiderschap

Wat kun je ermee

Wat kunnen schoolleiders met Transactionele Analyse bereiken binnen de onderwijsorganisatie?

 

 • Inzicht in gezamenlijke waarden, pijnpunten en valkuilen van het team
 • Bewustzijn op posities van waaruit in het team wordt gecommuniceerd
 • Niet-functionele werkcultuur kunnen omzetten in verbindend fundament
 • Passief gedrag bij teamleden voorkomen, pro-activiteit kunnen stimuleren
 • Helder kunnen contracteren en afspraken maken met directie en team
 • Autonomie en eigenaarschap bij teamleden kunnen versterken
 • Contacten binnen de school laten uitgaan van acceptatie en respect
 • Drama en psychologisch spel binnen het team kunnen vermijden
 • Onuitgesproken gevoelens niet langer uit de weg hoeven gaan

TA binnen de onderwijsorganisatie

De TA kent een aantal belangrijke modellen en basisbegrippen, zoals onderlinge transacties, drama- en winnaarsdriehoek, psychologisch spel, script, strooks en drivers. Een belangrijk concept binnen de TA is het zogenaamde scriptmodel, dat zich richt op processen en zaken die niet direct zichtbaar zijn binnen een onderwijsorganisatie. Deze zogenaamde ‘onderstroom’ binnen een schoolorganisatie (het ‘scriptpatroon’ binnen de TA), werkt door in de school en wordt onbewust ervaren door individuen die daar werkzaam zijn.

Werken met het scriptmodel binnen onderwijsorganisaties geeft een helder inzicht in thema’s en culturele aspecten, die spelen bij ontwikkelingsprocessen binnen schoolteams. Ook het inzicht in minder functionele strategieën van personen en teams geeft ruimte om verandering te bewerkstelligen.

De opleiding

Werken met Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) geeft een inzichtelijk referentiekader om patronen in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de interactie tussen mensen te observeren en analyseren. Naast de organisatorische en groepscontext is de Transactionele Analyse ook geschikt als begeleidingsmethode binnen een op het individu gerichte context. Op verschillende scholen zijn inmiddels ook docententeams geoefend in het succesvol werken met TA in de klas.

Programma

De onderwerpen die in het ontwikkelingstraject aan bod komen zijn direct toe te passen in de onderwijsorganisatie. Het totale traject omvat vier blokken van twee dagen.

Blok 1

Transactionele Analyse
De kracht van het model
— inzicht in de basisprincipes en werkmethoden van de TA
Werken met contracten — over gemeenschappelijke waarden, acceptatie en respect

Blok 2

Persoonlijk script en Organisatiescript
De echo van het verleden
— over persoonlijke rollen, drijvende krachten en het verhaal van de organisatie

Blok 3

Verbinden en veranderen
Veranderingswensen tot werkelijkheid maken
— over sluimerende conflicten, onvoorwaardelijke insluiting en het pad van ontwikkeling

Blok 4

Leidinggeven aan samenwerken
Avontuurlijke reis, bestemming onbekend
— over veiligheid, invloed en samenwerking

Voor wie

Voor wie

 • (adjunct) directeuren
 • schoolleiders
 • opleidingsmanagers
 • intern begeleiders
 • zorgcoördinatoren
 • decanen
 • docenten lerarenopleiding

Praktisch

Praktische informatie

De opleiding wordt in 4 blokken van 2 dagen gegeven. De werktijden zijn van 10:00 — 17:00 uur. Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden moeten deelnemers:

 • in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid
 • tenminste 3 jaar ervaring hebben in het onderwijsveld
 • bereid zijn eigen persoonlijke thema’s en casuïstiek in te brengen

Financiering opleiding

Financiering kan veelal plaatsvinden vanuit de budgetten die aan scholen ter beschikking worden gesteld voor professionalisering van schoolleiders. Voor deze opleiding is in overleg met de werkgever mogelijk ook het normale nascholingsbudget beschikbaar.

Opleidingsduur en studiebelasting

Het totale aantal bijeenkomsten is 8 dagen (16 dagdelen). Daarnaast heeft elke deelnemer 3 intervisiebijeenkomsten (van elk 3 uur) tussen de opleidingsdagen in. In totaal zijn dit 57 contacturen. Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties (8 x 4 uur) en het voorbereiden van hun individuele eindopdracht (24 uur). In totaal zijn dit 56 uur voor voorbereiding en zelfstudie. De totale studiebelasting komt daarmee op 113 uur.

Evaluatie- en certificering

Gedurende de opleidingsdagen zullen de deelnemers worden getoetst op hun ontwikkelde vaardigheden en inzichten in de Transactionele Analyse en de toepassing in schoolorganisaties. Indien 100% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de theoretische kennis, de ingebrachte casuïstiek en bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkelingsproces, dan zal de deelnemer het certificaat TA voor Schoolleiders ontvangen.

Trainingslocaties

Opleidingslocaties in Leiden en Zwolle.

 • Matthijs Stemmer : Ik heb bij Plata-academie als schoolleider deelgenomen aan de leergang Transactionele Analyse voor schoolleiders.

  De inzichten die ik heb opgedaan, hebben mij als persoon en als professional goed gedaan. Ik ben mij bewust geworden dat mijn gedrag of dat nu zakelijk of privé is, samenhangt met de ervaringen die ik eerder in mijn leven heb opgedaan. In het besef dat ik altijd in staat ben om nieuwe keuzes te maken en beslissingen te nemen, kon ik naar die gebeurtenissen kijken als iets wat deel uitmaakt van mij, wat mij gevormd heeft en er dus mag zijn. Ik heb het leren waarderen, parkeren en transformeren.

  Nog dagelijks profiteer ik van de tools die ik bij Plata-academie aangereikt heb gekregen om om te gaan met complexe situaties waarbij er in de onderstroom zaken spelen. Ik ben in staat om in die complexe situaties patronen te herkennen en andere keuzes te maken die bijdragen aan het herstel van mij als mens, van de ander waarmee ik in contact ben en van de organisatie waarin ik werk. De trainers van Plata-academie hebben laten zien dat zij vanuit hun deskundige en respectvolle grondhouding in staat zijn om mijn opgedane inzichten praktisch toepasbaar te laten zijn in mijn werk. > Lees meer
 • Titia Kuipers : WAT DE OPLEIDING MIJ HEEFT GEBRACHT IS BEWUSTWORDING VAN MIJN EIGEN SCRIPTS! > Lees meer
 • Myrna van Oosterhout : MET DE 'SCHAKELBAK METHODE' KOM IK ER SNEL ACHTER WAT ER WERKELIJK SPEELT > Lees meer