Groepsdynamisch werken en Systeemdenken

4 dagen € 950,-
Opleidingslocaties Leiden

• Loop je soms ook aan tegen de weerbarstigheid van een team of groep?
• Krijg je er de vinger niet achter waarom veranderingen zo stroef lopen?
• Weet je niet wat je kunt doen om terugkerende patronen te doorbreken?
• Zie je welke rol jezelf speelt om gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Groepen acteren vanuit zowel een cognitieve als een emotionele structuur. Keuzes komen vaak tot stand vanuit een cognitieve structuur, maar of die werkelijk tot het gewenste resultaat komen, leidt af van de emotionele structuur.

Bewustwording van structuren binnen teams, vraagt ook om onderzoek naar je eigen rol daarin. Kun jij jezelf in de context van je organisatie onder de loep nemen? Begrijpen van onbewuste patronen en structuren maakt het eenvoudiger om tot een effectief bewust handelingsrepertoire te komen waardoor lastige dynamieken hun verlammende werking verliezen.

In de training wordt gewerkt vanuit psychodynamisch onderzoek van teamstructuren gekoppeld aan organisatieopstellingen. Door de combinatie van groeps(psycho)dynamisch werken en organisatieopstellingen ontstaat een praktisch kader van alternatieve probleemoplossende strategieën. Onzichtbare groepsprocessen worden zichtbaar waardoor complexiteit in groepen makkelijker te doorgronden is.

Programma

Programma Groepsdynamisch werken en systeemdenken

 

TRAININGSDAG 1. Model Persoon, Rol, Organisatie (team)
Thema’s en onderwerpen

 • Kennismaken en verwachtingen managen (contracteren) op taak en relatielaag en op de ssystemische laag
 • Verkennen theorie Levin en Tuckman

 TRAININGSDAG 2. Systemisch denken en organisatieopstellingen
Thema’s en onderwerpen

 • Theorie en ordeningsprincipes voor organisaties volgens Hellinger (organisatieopstellingen)
 • Opstellingen Leiderschap en plek (authority)

TRAININGSDAG 3. Groepsdynamisch werk
Thema’s en onderwerpen

 • Verkennen theorie Groepsdynamisch werk
 • Reflectie op de opleidingsgroep en eigen interne proces
 • Opstellingen leiderschapsrollen – groepsdynamisch werken rondom formele en informele leiderschapsrollen

TRAININGSDAG 4. Werken met de groep
Thema’s en onderwerpen

 • Uitwerken BART model
 • Casuïstiek
 • Afronding training

Theoriën en werkmodellen

 

Teamontwikkelingfasen Pamela Levin
De ontwikkeling van mensen verloopt in fasen en is een cyclisch proces. Pamela Levin gebruikt deze fasen om de transities waar teams door heen gaan te duiden en als leider of lid van een groep te begrijpen. Zij onderscheidt de volgende fasen: being, doing, thinking, developing identity, being skillful, regeneration, and recycling.

Teamontwikkelingfasen volgens Tuckman
Het model van Bruce Tuckman beschrijft dat teams door 5 fases van ontwikkeling gaan van het moment dat een groep begint met samenwerken tot een project is afgerond of een groep het beoogde resultaat behaald heeft. Het model geeft handvatten om naar de beweging in groepen te kijken, en informatie te genereren voor constructieve interventies.

Organisatieopstellingen Hellinger
Een organisatieopstelling is een onderzoeksmethode die gebaseerd is op het systeemdenken en vindt haar oorsprong in het werk van Bert Hellinger. Een (organisatie)opstelling laat onbewuste relaties en patronen zien die het optimaal functioneren van de organisatie of delen van de organisatie in de weg kunnen staan.

Wat kun je ermee?

Wat kun jij met deze opleiding?

 • Herkennen van de werking van cognitieve en emotionele structuur binnen groepen
 • Als leider kunnen blijven staan in uitingen van de emotionele structuur van het team
 • Patronen binnen groepen onderzoeken en begrijpen en er woorden aan kunnen geven
 • Contextueel leren kijken vanuit persoon, rol en organisatie
 • Leren omgaan met het continue proces van verandering en de onzekerheden die daarbij horen

Voor wie

Voor wie

De opleiding bouwt voort op de opleiding TA voor Schoolleiders en is bedoeld voor mensen die een leidinggevende of sturende rol binnen de schoolorganisatie vervullen:

 • schoolleiders
 • opleidingsmanagers
 • intern begeleiders
 • zorgcoördinatoren
 • decanen
 • docenten lerarenopleiding

Praktisch

Praktische informatie

De opleiding wordt in 4 dagen gegeven. De werktijden zijn van 10:00 – 17:00 uur. Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden moeten deelnemers:

 • bij voorkeur kennis van de Transactionele Analyse (TA) hebben, bijvoorbeeld door deelname aan de TA 101
 • bereid zijn thema’s en casuïstiek uit de eigen werkpraktijk in te brengen

Opleidingsduur en studiebelasting

Het totale aantal bijeenkomsten is 4 dagen (8 dagdelen). Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties (3 x 3 uur). In totaal zijn dit 9 uur voor voorbereiding en zelfstudie. De totale studiebelasting komt daarmee op 39 uur.

Evaluatie- en certificering

Gedurende de opleidingsdagen zullen de deelnemers worden getoetst op hun ontwikkelde vaardigheden en inzichten in de Groepsdynamica en de toepassing in hun werkpraktijk. Indien 100% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de theoretische kennis, de ingebrachte casuïstiek en bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkelingsproces dan zal de deelnemer het certificaat Groepsdynamisch werken en systeemdenken ontvangen.

Trainingslocatie

Plata Opleidingsinstituut Leiden