Instrumenten werkmethode

Test- en feedbackmodellen

Test- en feedbackmodellen kunnen helpen om inzichtelijk te maken wat de uitgangspositie van een individueel persoon of een team is, meestal voordat een ontwikkelings- of veranderingstraject in de schoolorganisatie wordt ingezet. Afhankelijk van het ingezette model kan vervolgens de voortgang van het traject worden geanalyseerd of het effect worden gemeten.

Meer over Test- en feedbackmodellen »

Werk- en oefenmodellen

Elk ontwikkelingstraject, elke teamtraining of begeleiding heeft zijn eigen dynamiek. Daarbij wordt een combinatie van oefen- en werkmodellen ingezet, die op dat moment het meest effectief is. Vanuit verschillende theoretische en praktische trainingsmodellen kan daarmee worden ingespeeld op specifieke veranderings- en ontwikkelingsvragen in de school.

Meer over Werk- en oefenmodellen »