Ouder-School-Leerling

4 dagen € 690,-
Opleidingslocaties Leiden

De Systemische benadering
Uitgangspunt in de 4-daagse Ouder-School-Leerling is het leren kijken vanuit de Systemische benadering en het toepassen daarvan op verschillende niveaus binnen de school of in de contacten met de thuisomgeving van de leerling. Dat kan zowel in de relatie tussen leerkrachten en leerlingen als tussen ouders en hun kinderen. Ook in de contacten tussen school en ouders is het Systemische gedachtegoed uiterst functioneel.

Wat kun je ermee

Wat kan er worden bereikt met de Systemisch benadering op individueel niveau?

 • bewust worden van persoonlijk script en individuele thema’s bij ouders en leraren
 • oplossen van emotionele blokkades door systemische interventies
 • kennis van de werking van familiesystemen
 • leren omgaan met weerstand en onvermogen bij kinderen/leerlingen
 • afstemmen op behoefte van kinderen/leerlingen
 • inzicht in eigen plek binnen het organisatiesysteem van de school
 • leerstuk van binnensluiten van wat buitengesloten is (actueel in het kader van passend onderwijs)
 • inzicht in integratie van de Systemische benadering en denken binnen de opvoedpraktijk

Wat kan er met een geïntegreerde Systemische benadering worden bereikt in de relatie tussen de school en de ouders?

 • leerlingen en ouders weten zich erkend door leraren en door de school
 • leerkrachten en ouders zijn in staat om weerstand en schijnbaar onvermogen van hun kinderen/leerlingen te helpen oplossen
 • de plek van de leraar en de schoolorganisatie ten opzichte van het kind en de ouder wordt helder
 • leerkrachten, begeleiders en ouders worden zich bewust van hun plek en weten zich gesteund bij de invulling van hun verantwoordelijkheden
 • leraren, begeleiders en ouders worden zich bewust van hun eigen script en de invloed daarvan op een goede leer en ontwikkelomgeving

De opleiding

Systemisch Werken

Systemisch Werken is een bewustwordingswerkwijze ontwikkeld door Bert Hellinger. De ervaring leert dat mensen met behulp van de technieken en methodes van het Systemische werken werkelijk contact krijgen met de eigen plek. Het op een diep niveau leren kennen van deze plek en van de posities die anderen innemen, geven ruimte voor acceptatie en zingeving, waardoor weer energie kan stromen. Nieuwe gezonde beelden kunnen met de Systemische benadering worden geïnternaliseerd en er kan weer in vrijheid en openheid contact zijn met de personen binnen de schoolorganisatie.

Voor wie

Voor wie is de Systemische benadering effectief?

 • leerkrachten
 • leerlingbegeleiders
 • schoolmaatschappelijk werkers
 • begeleiders
 • opvoedkundigen
 • docenten lerarenopleiding

Praktisch

Praktische informatie

Deze intensieve opleiding Ouder-School-Leerling wordt in 4 dagen (middag + avond) gegeven. Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Financiering opleiding

Voor deze opleiding is in overleg met de werkgever mogelijk het reguliere nascholingsbudget beschikbaar. Wordt de opleiding niet door een onderwijsorganisatie bekostigd dan zijn de opleidingskosten in de meeste gevallen (deels) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de deelnemer zelf.

Opleidingsduur en studiebelasting

De opleidingsdagen zijn steeds op woensdagen. Het totale aantal bijeenkomsten is 4 dagen (8 dagdelen). Daarnaast heeft elke deelnemer 1 intervisiebijeenkomst tussen de opleidingsdagen in. In totaal zijn dit 30 contacturen.

Certificering

Indien 100% van de trainingsdagen is bijgewoond en actief is geparticipeerd gedurende de opleiding dan ontvangt de deelnemer het certificaat van deelname van Plata Opleidingen.

Vervolgtrajecten

Voor onderwijsmensen en ouders die zich verder willen verdiepen in het Opstellingenwerk (Familie- en Organisatieopstellingen) of zelf met opstellingen willen werken is deelname mogelijk aan de 10-daagse opleiding Werken met Opstellingen.

Trainingslocatie

Plata Onderwijsacademie, Leiden.

Ervaringen

‘Opvoeding’: vier trainingsdagen vol voeding voor mij als coach. Om mijn instrument nog beter af te stemmen op de begeleidingsbehoefte van de leerlingen en het schoolteam. Om bewustzijn te vergroten en nieuwe samenwerkingsvormen te creëren in de driehoek ouders, school, leerling.

Het sluit aan bij mijn visie dat verbinding en bewustzijn over onszelf als begeleider ontwikkeling nodig heeft. Oude patronen van begeleiding omvormen, zien wat er wérkelijk nodig is voor de leerling, om zijn volle potentie te kunnen gaan leven.

Deze training  en het boek van Willem “Spiegelingen’ nemen je stap voor stap mee op deze weg.

Aanraders voor het kijken in de Spiegel: wat spreekt uit het gedrag van de leerling, wat kunnen we van elkaar leren, waar kunnen we helend werk doen, ook voor het grotere geheel. Ik heb door deze training de tools én het lef gekregen om weer een nieuwe stap te maken, aanwezig, en….het werkt!

‘Doorgeven vanuit mijn persoonlijk doorleefde ervaringen … de anders zo drukke leerlingen waren muisstil … ruimte voor groei!’

Liesbeth van den Brink