Systemische Werk Basistraining

2 dagen € 390,-
Opleidingslocaties Leiden

Wie opstellingenwerk heeft meegemaakt, of getuige is geweest van een familieopstelling of organisatieopstelling, heeft waarschijnlijk gemerkt: Wow, dit werkt echt! Maar hoe?

Hoe soms oude gewoontes en diepe loyaliteiten iemand in de weg hebben gestaan, met soms emotionele of fysieke klachten tot gevolg. En hoe daar door een opstelling iets in wordt aangeraakt en tot verandering leidt. Opstellingen kunnen voor iemand leiden tot verlichting van verantwoordelijkheid, – verkrijgen van meer ruimte, – transparanter kunnen omgaan met het stellen van grenzen, – toelaten van gemis waardoor er weer opening ontstaat voor toelaten van succes, etc. Ervaringen die mensen aangeven over opstellingen zijn niet zelden: ‘zingevend’, ‘ontroerend’, ‘inspirerend’, of ‘hartverwarmend’.

Het is zeer de moeite waard om de toepassing van Systemisch Werk te leren kennen. Vandaar dat aansluitend aan de Opstellingenavonden Systemisch Werk Plata met deze training een introductie in Systemisch Werk wil aanbieden. In deze training worden concrete handvatten aangereikt over Systemisch Werk als werkvorm. Die werkvorm vraagt toepassing binnen een veilig, helder en verantwoord kader.

Systemisch Werk is een krachtig hulpmiddel voor bewustwording en onderscheidt zich door de toepassing van het ‘Wetend Veld’ als informatiebron. Eenvoudig gesteld: We kunnen ons ‘weten’ beter leren begrijpen. Met ons eigen weten als vertrekpunt, ontvouwt zich de achtergrond van ons gedrag: daar waar het vandaan komt. Dat opent een nieuw perspectief, namelijk dat we daar zelf een keuze in kunnen maken. ‘Wie zijn historie kent, hoeft die niet te herhalen.’

Centraal in de training staat dat de deelnemer leert om vanuit systemisch perspectief ordeningen te ervaren, te zien en te herkennen.

  • Introductie Wetend veld
  • Introductie Systemische Ordeningen
  • Toepassen van basale modules

De gelegenheid is er om te werken vanuit persoonlijke casuïstiek.

Wat kun je ermee

Wat kan er worden bereikt met de Systemische benadering op individueel niveau?

  • bewust worden van persoonlijk script en individuele thema’s bij ouders, leraren en andere opvoeders/begeleiders
  • oplossen van emotionele blokkades door systemische interventies
  • kennis van de werking van familiesystemen (+schoolsysteem)
  • leren omgaan met weerstand en onvermogen bij kinderen
  • afstemmen op behoefte van kinderen
  • leerstuk van binnensluiten van wat buitengesloten is
  • inzicht in integratie van het Systemisch werken en denken binnen de opvoedpraktijk van opvoeders/begeleiders van kinderen

De opleiding

Trainingsmethode Systemisch Werk

Er wordt in de training gewerkt met de methodiek van het Systemisch Werk.

Systemisch Opstellingenwerk

Systemisch Opstellingenwerk is een bewustwordingswerkwijze ontwikkeld door Bert Hellinger. De ervaring leert dat mensen met behulp van de technieken en methodes van het Systemische Opstellingenwerk werkelijk contact krijgen met de eigen plek. Het op een diep niveau leren kennen van deze plek en van de posities die anderen innemen, geven ruimte voor acceptatie en zingeving, waardoor weer energie kan stromen. Nieuwe gezonde beelden kunnen met Systemisch Opstellingenwerk worden geïnternaliseerd en er kan weer in vrijheid en openheid contact zijn tussen ouder en kind of tussen leraar en kind.

Voor wie

Voor wie is de Systemische benadering effectief?

De training is bedoeld voor een ieder die inzicht wil in de werking van het systeem van herkomst.

Praktisch

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden voor deelname aan deze training,

Opleidingsduur en studiebelasting

Er wordt beide dagen gewerkt van 10.00 tot 17.00 uur. In totaal zijn dit 16 contacturen. Alle te behandelen onderwerpen zijn opgenomen in de hand-out die bij aanvang van de training wordt uitgereikt of via de digitale leeromgeving.

Certificering

Indien 100% van de trainingsdagen is bijgewoond en actief is geparticipeerd gedurende de opleiding dan ontvangt de deelnemer het certificaat van deelname van Plata Opleidingen.

Vervolgtrajecten

Voor onderwijsmensen en ouders die zich verder willen verdiepen in het Opstellingenwerk (Familie- en Organisatieopstellingen) of zelf met opstellingen willen werken is deelname mogelijk aan de 10-daagse opleiding Werken met Opstellingen.

Trainingslocatie

Plata Onderwijsacademie, Leiden.

Ervaringen

Systemische ‘opvoeding’: trainingsdagen vol voeding voor mij als coach. Om mijn instrument nog beter af te stemmen op de begeleidingsbehoefte van de leerlingen en het schoolteam. Om bewustzijn te vergroten en nieuwe samenwerkingsvormen te creëren in de driehoek ouders, school, leerling.

Het sluit aan bij mijn visie dat verbinding en bewustzijn over onszelf als begeleider ontwikkeling nodig heeft. Oude patronen van begeleiding omvormen, zien wat er wérkelijk nodig is voor de leerling, om zijn volle potentie te kunnen gaan leven.

Deze training en het boek van Willem “Spiegelingen’ nemen je stap voor stap mee op deze weg.

Aanraders voor het kijken in de Spiegel: wat spreekt uit het gedrag van de leerling, wat kunnen we van elkaar leren, waar kunnen we helend werk doen, ook voor het grotere geheel. Ik heb door deze training de tools én het lef gekregen om weer een nieuwe stap te maken, aanwezig, en….het werkt!

‘Doorgeven vanuit mijn persoonlijk doorleefde ervaringen … de anders zo drukke leerlingen waren muisstil … ruimte voor groei!’

Liesbeth van den Brink