TIFF

De TIFF brengt op heldere wijze in kaart waar iemand effectief is in zijn of haar gedrag, en waar dat minder of niet het geval is. De TIFF geeft vervolgens concrete aanknopingspunten om de eigen effectiviteit te vergroten. Werken met de TIFF en Functional Fluency, het model dat ten grondslag ligt aan de TIFF, helpt om inzicht te krijgen in hoe individuele leidinggevenden in het onderwijs en schoolteams omgaan met hun energie.

TIFF bij leiderschapstrajecten

TIFF en het Functional Fluency model kunnen bij de start van leiderschapstrajecten worden ingezet, waardoor gesprekken over elkaars effectiviteit en de effectiviteit van het schoolteam op een plezierige en effectieve wijze kan worden gevoerd. Leidinggevenden ontwikkelen een helder bewustzijn over hun energiebalans: waar krijg ik energie van en waar loopt mijn energie van weg? Van daaruit kunnen zij inzichten en vaardigheden ontwikkelen om zo sturing te geven, dat teamleiders, leraren en andere onderwijsprofessionals optimaal in staat zijn zich vanuit hun energie met hun werk te verbinden. De modellen kunnen ook zeer effectief worden ingezet bij individuele coachingstrajecten en bij veranderingsprocessen in de schoolorganisatie.

Effectief gedrag en energiebalans

Een TIFF-traject begint altijd met het online invullen van een vragenlijst. Op basis van de analyse van de ingevulde gegevens vindt er een individueel evaluatiegesprek plaats waarbij helder wordt waar iemands gedrag effectief is en waar dat minder of niet het geval is. Aan het eind van een ontwikkelings- of trainingstraject kan een afrondende test met een evaluerend feedbackgesprek plaatsvinden, waarin de veranderingen in effectief gedrag en energiebalans zichtbaar worden.

De TIFF (Temple Index of Functional Fluency) is ontworpen door Susannah Temple en vindt haar oorsprong in de Transactionele Analyse.

TIFF als ingang voor trainingstrajecten

Het model is ook te gebruiken als ingang voor trainingstrajecten, waar ontwikkeling van effectief gedrag een rol speelt, zoals de opleidingen voor schoolleiders die zijn gericht op teamontwikkeling en groepsvorming, zoals de TA voor Schoolleiders en de opleiding Werken met Groepsdynamiek in schoolteams.