Ethische code

Plata Opleidingen is een school voor bewustwording en verandering. Het instituut verzorgt trainingen, opleidingen, masterclasses en workshops gericht op de begeleiding van individuele- en professionele ontwikkelingsprocessen en communicatietrainingen gericht op meer effectiviteit. De trainingen en opleidingen zijn gebaseerd op de methoden van het Systemisch Werk, de Transactionele Analyse en de NLP.

Op alle deelnemers aan trainingen en opleidingen is het deelnemersprotocol van toepassing, dat de contractuele afspraken en overige bepalingen bevat die betrekking hebben op de onderlinge relatie tussen de deelnemer en Plata Opleidingen.  Daarnaast heeft Plata ook een privacyverklaring opgesteld.

Plata Opleidingen is sinds 2004 deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Door alle trainers, opleiders en supervisoren van Plata Opleidingen wordt gewerkt overeenkomstig de daarin weergegeven ethische uitgangspunten. Cursisten en cliënten worden met inachtneming van deze uitgangspunten behandeld. Cursisten die onvrede hebben over het naleven van de Ethische Code door Plata Opleidingen of een van haar trainers kunnen een klacht indienen. In eerste aanleg kan de klacht worden ingediend bij de directie van Plata Opleidingen. Hiervoor heeft de directie een procedure opgesteld voor het behandelen van klachten: Klachtenprocedure Plata Opleidingen. In tweede aanleg voorziet de Ethische Code van Phoenix Opleidingen in een onafhankelijke klachtenprocedure. Uitspraken van de in deze laatste procedure genoemde klachtencommissie zijn bindend voor Plata Opleidingen en eventuele sancties en aanbevelingen van deze klachtencommissie zullen op zo kort mogelijke termijn door Plata Opleidingen worden opgevolgd.

Omdat Plata Opleidingen ook is aangesloten bij de NVNLP kan een klacht desgewenst ook daar in tweede aanleg worden gemeld wanneer deze betrekking heeft op de ethische handelswijze van Plata Opleidingen. Uitspraken van de NVNLP zijn eveneens bindend voor Plata Opleidingen. Indien de deelnemer kiest voor behandeling middels de klachtenprocedure van de NVNLP dan kan geen gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling opgenomen in de hiervoor genoemde Ethische Code.