Opleidingen voor onderwijsprofessionals

Werken met leerlingen, acceptatie stimuleren in contacten met ouders, effectief kunnen contracteren met collega’s, groepsvorming binnen schoolteams stimuleren en veranderingsprocessen begeleiden. Er zijn TA opleidingen gericht op het primaire proces in de school, maar ook opleidingen gericht op het sturen en begeleiden van de organisatie. Er wordt in de TA opleidingen veel gewerkt met de zogenaamde onderstroom (‘cultuur’ binnen de organisatie), maar ook met andere effectieve ontwikkelingsmethoden.

TA voor Schoolleiders

Gecertificeerd voor Schoolleidersregister
Voor het Schoolleidersregister gecertificeerde opleiding gericht op verbinden en veranderen in de onderwijsorganisatie. Er wordt gewerkt met op het onderwijs gerichte methodieken uit de Transactionele Analyse, waaronder het script-model dat zich richt op processen en zaken binnen de schoolorganisatie die niet direct zichtbaar zijn. > Lees meer
8 dagen € 2.490,-
Opleidingslocaties Leiden Zwolle

TA voor Leraren en andere onderwijsprofessionals

Gecertificeerde TA opleiding
Voor het Lerarenportfolio gevalideerde opleiding voor onderwijsgevenden, die de durf hebben de eigen diepgang en het psychologisch spel binnen onderwijsgroepen te onderzoeken en die effectief willen zijn in hun werkrelatie met leerlingen en bij ouders en collega’s autonomie en acceptatie willen stimuleren. > Lees meer
8 dagen € 1.990,-
Opleidingslocaties Leiden Zwolle

Groepsdynamisch werken in schoolteams

Gecertificeerd voor Schoolleidersregister
Opleiding voor schoolleiders (gecertificeerd voor Schoolleidersregister), die bekend zijn met Transactionele Analyse, gericht op het effectief werken aan teamopbouw en groepsontwikkeling binnen schoolteams en die inzicht willen in de onbewuste dynamieken, die het gedrag van mensen in professionele teams kunnen bepalen. > Lees meer
7 dagen € 1.950,-
Opleidingslocaties Leiden

Werken met Karakterstructuren

Opleiding gericht op het leren kijken naar gedrag en reactiepatronen van mensen waar je vanuit je onderwijsprofessie mee werkt en hoe je met behulp van methodieken uit de Karakteranalyse effectief leert omgaan met specifiek gedrag van teamleden, ouders en leerlingen. > Lees meer
6 dagen € 950,-
Opleidingslocaties Leiden

Coachen op Autonomie

Opleiding voor het ontwikkelen van coachvaardigheden, gericht op het proces waarbij je autonomie ontwikkelt bij de trainee om hem van hier naar een specifiek doel of punt in de toekomst te brengen, waarbij deze die zich ontwikkelt zonder dat jij als coach daarbij jouw ideeën opdringt. > Lees meer
2 dagen € 590,-
Opleidingslocaties Leiden

Ouder-School-Leerling

De 4-daagse opleiding Ouder-School-Leerling geeft een krachtig instrument om vanuit een ander perspectief te kunnen werken in de relatie die ouders, leerlingen, leraren en schoolleiding met elkaar hebben en aan het oplossen van weerstand en onvermogen. > Lees meer
4 dagen € 690,-
Opleidingslocaties Leiden

De leraar als verbindende kracht

Verdiepende TA opleiding
Voor leraren die ervaring met TA hebben, is nu de gelegenheid om een verdiepingsslag te maken in deze 6-daagse vervolgopleiding ‘De leraar als verbindende kracht’. In deze vervolgopleiding zal het begrip secure bases een belangrijke plek innemen. > Lees meer
6 dagen € 1.490,- (inclusief lunch)
Opleidingslocaties Amersfoort

Tandemkracht

Directeur en IB'er gaan er samen voor
Wat is er voor nodig om een directeur en intern begeleider een krachtig tandem te laten vormen in de school? Dat is de centrale vraag binnen deze 4-daagse Tandemkracht. Als directeur én als intern begeleider stap je met je eigen systeem in het systeem van de school. Hoe ga je vervolgens als ‘tandem’ om met de dynamiek binnen de school? Meebewegen of grenzen stellen? Vertragen of doorgaan? Aandacht voor het proces of aandacht voor het resultaat? > Lees meer
4 dagen € 1.290,-
Opleidingslocaties Leiden