Opleidingen voor onderwijsprofessionals

Werken met leerlingen, acceptatie stimuleren in contacten met ouders, effectief kunnen contracteren met collega’s, groepsvorming binnen schoolteams stimuleren en veranderingsprocessen begeleiden. Er zijn TA opleidingen gericht op het primaire proces in de school, maar ook opleidingen gericht op het sturen en begeleiden van de organisatie. Er wordt in de TA opleidingen veel gewerkt met de zogenaamde onderstroom (‘cultuur’ binnen de organisatie), maar ook met andere effectieve ontwikkelingsmethoden.

Teamontwikkeling met TA voor Schoolleiders

Leiderschap en veranderingsdynamieken
Voor het Schoolleidersregister gecertificeerde opleiding gericht op verbinden en veranderen in de onderwijsorganisatie. Er wordt gewerkt met op het onderwijs gerichte methodieken uit de TA, waaronder het scriptmodel dat zich richt op processen en zaken binnen de organisatie die niet direct zichtbaar zijn. > Lees meer
8 dagen € 2.490,-
Opleidingslocaties Amersfoort

TA in de school voor leraren en andere onderwijsprofessionals

Omgaan met weerstand en psychologisch spel
Opleiding vanuit de Transactionele Analyse voor onderwijsgevenden en begeleiders binnen schoolorganisaties, die de durf hebben de eigen diepgang en het psychologisch spel binnen onderwijsgroepen te onderzoeken en die effectief willen zijn in hun werkrelatie met leerlingen en bij ouders en collega’s verwachtingen willen leren managen en acceptatie willen stimuleren. > Lees meer
6 dagen € 1.690,-
Opleidingslocaties Leiden

Groepsdynamica | Succesvol sturen op verandering

Professionele performance in het team
Opleiding voor schoolleiders (gecertificeerd voor Schoolleidersregister), die bekend zijn met Transactionele Analyse, gericht op het effectief werken aan teamopbouw en groepsontwikkeling binnen schoolteams en die inzicht willen in de onbewuste dynamieken, die het gedrag van mensen in professionele teams kunnen bepalen. > Lees meer
7 dagen € 1.950,-
Opleidingslocaties Leiden

Werken met Karakterstructuren

Opleiding gericht op het leren kijken naar gedrag en reactiepatronen van mensen waar je vanuit je onderwijsprofessie mee werkt en hoe je met behulp van methodieken uit de Karakteranalyse effectief leert omgaan met specifiek gedrag van teamleden, ouders en leerlingen. > Lees meer
6 dagen € 950,-
Opleidingslocaties Leiden

Coachen op Autonomie

Opleiding voor het ontwikkelen van coachvaardigheden, gebaseerd op de theorie van het Strategisch Coachen van Maarten Kouwenhoven, gericht op het proces waarbij je autonomie ontwikkelt bij de trainee om hem van hier naar een specifiek doel of punt in de toekomst te brengen, waarbij deze die zich ontwikkelt zonder dat jij als coach daarbij jouw ideeën opdringt. > Lees meer
2 dagen € 590,-
Opleidingslocaties Leiden

De kunst van het opvoeden

Systemische principes en opvoeden
Wie opstellingenwerk heeft meegemaakt, of getuige is geweest van een familieopstelling of organisatieopstelling, heeft waarschijnlijk gemerkt: Wow, dit werkt echt! Maar hoe? Ervaringen die mensen aangeven over opstellingen zijn niet zelden: ‘zingevend’, ‘ontroerend’, ‘inspirerend’, of ‘hartverwarmend’. > Lees meer
2 dagen € 390,-
Opleidingslocaties Leiden

De leraar als verbindende kracht

Werken vanuit Secure Bases
Voor leraren die ervaring met TA hebben, is nu de gelegenheid om een verdiepingsslag te maken in deze 6-daagse vervolgopleiding ‘De leraar als verbindende kracht’. In deze vervolgopleiding zal het begrip secure bases een belangrijke plek innemen. > Lees meer
6 dagen € 1.690,-
Opleidingslocaties Amersfoort

Horizon opleidingsprogramma voor leidinggevenden

Verbinden, veranderen, visie ontwikkelen
Opleidingsprogramma gericht op ontwikkeling van leiderschap en persoonlijk kompas om te kunnen sturen op de complexe veranderingen en gebeurtenissen waar schoolorganisaties mee te maken hebben en vanuit het perspectief van verschillende actoren individuen en groepen te kunnen verbinden binnen de eigen organisatie en zich te kunnen verhouden tot andere contexten in het bredere maatschappelijke speelveld. > Lees meer
245 uur
Opleidingslocaties