Opleidingen voor onderwijsprofessionals

Werken met leerlingen, acceptatie stimuleren in contacten met ouders, effectief kunnen contracteren met collega’s, groepsvorming binnen schoolteams stimuleren en veranderingsprocessen begeleiden. Er zijn TA opleidingen gericht op het primaire proces in de school, maar ook opleidingen gericht op het sturen en begeleiden van de organisatie. Er wordt in de TA opleidingen veel gewerkt met de zogenaamde onderstroom (‘cultuur’ binnen de organisatie), maar ook met andere effectieve ontwikkelingsmethoden.

Verbinden en veranderen binnen het schoolteam

Leiderschap en veranderingsdynamieken
Voor het Schoolleidersregister gecertificeerde opleiding gericht op verbinden en veranderen in de onderwijsorganisatie. Er wordt gewerkt met op het onderwijs gerichte methodieken uit de TA, waaronder het scriptmodel dat zich richt op processen en zaken binnen de organisatie die niet direct zichtbaar zijn. > Lees meer
6 dagen € 2.350,-
Opleidingslocaties Utrecht

Groepsdynamisch werken en Systeemdenken

Professionele performance in het team
Opleiding voor iedereen, die bekend is met Transactionele Analyse, gericht op het effectief werken aan teamopbouw en groepsontwikkeling binnen teams en die inzicht willen in de onbewuste dynamieken, die het gedrag van mensen in professionele teams kunnen bepalen. > Lees meer
4 dagen € 950,-
Opleidingslocaties Leiden

Werken met Karakterstructuren en Opstellingenwerk

Vaardig worden in de omgang met mensen
Opleiding gericht op het leren kijken naar gedrag en reactiepatronen van mensen waar je vanuit je onderwijsprofessie mee werkt en hoe je met behulp van methodieken uit de Karakteranalyse effectief leert omgaan met specifiek gedrag van teamleden, ouders en leerlingen. > Lees meer
6 dagen € 1.150,-
Opleidingslocaties Leiden

Omgaan met Complexiteit

Begeleiden vanuit Strategisch Coachen
Opleiding gebaseerd op de theorie van het Strategisch Coachen, gericht op het proces waarbij je autonomie ontwikkelt bij een persoon of in een team om vanuit het hier en nu een specifiek doel of punt in de toekomst te bereiken, waarbij de persoon of het team zich ontwikkelen zonder dat de begeleider zijn ideeën opdringt. > Lees meer
2 dagen € 895,-
Opleidingslocaties Utrecht (AVS Academie)

Systemische Werk Basistraining

Systeemdynamieken in de schoolorganisatie
Wie opstellingenwerk heeft meegemaakt, of getuige is geweest van een familieopstelling of organisatieopstelling, heeft waarschijnlijk gemerkt: Wow, dit werkt echt! Maar hoe? Ervaringen die mensen aangeven over opstellingen zijn niet zelden: ‘zingevend’, ‘ontroerend’, ‘inspirerend’, of ‘hartverwarmend’. > Lees meer
2 dagen € 390,-
Opleidingslocaties Leiden