Werken met Karakterstructuren en Opstellingenwerk

6 dagen € 1.150,-
Opleidingslocaties Leiden

Snel in beeld waar het werkelijk om gaat
Als schoolleider heb je te maken met veel verschillende ‘karakters’ in je team. Jouw teamleden hebben op hun beurt te maken met collega’s, leraren én leerlingen die elk vanuit een specifieke structuur gedrag laten zien en dingen aangaan, die specifiek gekoppeld zijn aan één of meerdere zogenaamde ‘karakterstructuren’.

In de opleiding Werken met Karakteranalyse en Opstellingenwerk in de praktijk (3 + 3 dagen) ga je snel zien welk gedrag van mensen is gekoppeld aan een bepaalde karakterstructuur (er zijn er zes) en hoe je daar dan effectief mee om kunt gaan. Er wordt in de opleiding gewerkt met de theorie van de karakterstructuren, die is ontwikkeld door Wilhelm Reich en het Systemisch Werk van Hellinger.

Vaardig worden in het begrijpen van karakterstructuren is bedreven worden in het begrijpen van iemands levensgeschiedenis, voordat deze één woord heeft gezegd.

 

Wat kun je ermee?

Wat kun je vanuit jouw begeleidende rol met karakterstructuren binnen de onderwijsorganisatie bereiken?

 • inzicht krijgen in de karakterstructuren en reactiepatronen van jezelf en van mensen waar je vanuit jouw onderwijsprofessie mee werkt
 • herkennen van de structuren achter gedrag dat teamleden, leraren of ouders laten zien
 • beter communiceren met mensen door ze aan te spreken vanuit een specifieke structuur
 • effectief omgaan met weerstand binnen het team of in contacten met ouders en leerlingen
 • samenwerking binnen specifieke groepen en teams effectiever maken

De opleiding

Effectief omgaan met specifiek gedrag van teamleden, ouders of leerlingen

In de opleiding leer je vanuit de methodiek van de Karakteranalyse snel inzicht te krijgen in de achtergrond van individueel gedrag van teamleden, leraren of ouders en hoe je daar effectief mee om kunt gaan.

 • Hoe komt het dat sommige teamleden nooit aandacht genoeg lijken te krijgen?
 • Hoe komt het dat leerlingen soms alsmaar in een ‘andere wereld’ lijken te leven?
 • Waarom zijn ouders soms moeilijk in staat zich aan grenzen te houden en stellen in plaats daarvan hun eigen grenzen?

Wat effectief is bij de ene persoon, kun je bij een ander beter niet doen. In de training leer je de verschillende karakterstructuren herkennen achter het gedrag van mensen. Je gaat ervaren dat de communicatie daardoor een stuk prettiger én effectiever wordt. Dat maakt dat de karakterstructuren zo mooi en direct toepasbaar zijn in de dagelijkse onderwijspraktijk.

Over de Karakteranalyse

De Karakteranalyse is ontwikkelt door Wilhelm Reich en gaat er van uit dat de mens zich door middel van specifieke karakterstructuren beschermt tegen alle indrukken, gevoelens en lichamelijke ervaringen, die voortdurend op hem afkomt. De karakterstructuren werken daarbij als een soort pantsers of maskers, die fungeren als overlevingsmechanismen. Er worden zes karakterstructuren onderscheiden, waarvan één of meerdere in elk mens de overhand heeft. Het ontstaan van de karakterstructuren kan al in de vroegste jeugd tot energieblokkades leiden.

Voor wie

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor personen die veel contact hebben met of begeleiding geven aan anderen binnen de onderwijsorganisatie:

 • schoolleiders
 • leerlingbegeleiders
 • schoolmaatschappelijk werkers
 • opleidingsmanagers
 • docenten lerarenopleiding

Praktisch

Praktische informatie

De opleidingsduur is 6 dagen. De werktijden zijn van 10:00 — 17:00 uur. Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Opleidingsduur en studiebelasting

Het totale aantal bijeenkomsten is 6 dagen (12 dagdelen). Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties (2 x 6 uur). De totale studiebelasting komt daarmee op 60 uur.

Evaluatie- en certificering

Gedurende de opleidingsdagen zullen de deelnemers worden getoetst op hun ontwikkelde vaardigheden en inzichten in de Karakteranalyse en de toepassing in onderwijssituaties. Indien 100% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de theoretische kennis en de ingebrachte thematiek dan zal de deelnemer het certificaat Karakteranalyse ontvangen.