Onze trainers en begeleiders

De trainers, procesbegeleiders en onderwijscoaches van Plata Onderwijs zijn opgeleid vanuit meerdere disciplines en hebben veel ervaring in het onderwijsveld. Ze zijn geaccrediteerd voor verschillende werkmethoden, test- en feedbackmodellen en zijn gewend te schakelen tussen strategisch werken met directie en schoolleiders en de concrete invulling van teamontwikkelingstrajecten, individuele begeleidingen of interimklussen.

Pia Umans

Pia is oprichtster van het Plata Instituut en heeft verschillende trainingsmethodieken en werkmodellen geïntegreerd en vertaald naar effectieve opleidingsprogramma’s voor het onderwijs. Zij is gespecialiseerd in het werken met organisatiescriptanalyse binnen teams en organisaties, waarmee het succes van veranderingstrajecten binnen de schoolorganisatie kan worden verduurzaamd.

Jurgen van Ree

Jurgen is grondlegger van Plata Onderwijs. Hij is mede-ontwikkelaar en opleider van verschillende opleidingstrajecten voor onderwijsprofessionals. Daarnaast begeleidt hij ontwikkelingstrajecten voor teams en coacht hij leraren, begeleiders en schoolleiders. Op dit moment doet hij onderzoek naar de toepassing van Contextueel Werk en Transactionele Analyse in de onderwijspraktijk.

Willem de Bondt

Willem is gespecialiseerd in het Systemische Opstellingenwerk. Hij heeft zich verdiept in de relatie opvoeder—kind, waarover hij ook een boek heeft gepubliceerd. In Willem’s visie is een belangrijk vertrekpunt voor persoonlijke ontwikkeling dat ‘ieder mens het kind is van ouders’. ‘Door dit vertrekpunt te aanvaarden kan de mens zichzelf ontmoeten en zijn zingeving en inspiratie vinden’.

Yvonne Rill

Vanuit het werk binnen de Jeugdhulpverlening en als leidinggevende in de kinderopvang is Yvonne geboeid door het ontwikkelingsproces dat mensen doormaken. Al 15 jaar is ze werkzaam als coach, trainer en opleider op gebied van persoonlijk leiderschap en professionele communicatie, vanuit het uitgangspunt dat het de bloei van ieder mens is om wensen tot werkelijkheid te maken.

Gonnie Joosten

Gonnie werkt al 20 jaar met veel plezier als opleider, trainer en coach en heeft veel ervaring in het begeleiden van veranderingstrajecten. Bezieling, betrouwbaarheid, compassie, oog voor het proces én het resultaat zijn daarin kenmerkend voor haar aanpak. Gonnie is gespecialiseerd in het werken met TA en verzorgt verschillende opleidingen voor professionals in het onderwijs.

Anne Tetteroo

Op haar 18de stapte ze Plata binnen om zich persoonlijk te ontwikkeling, waarbij ze haar plek en passie hervonden heeft. Nu 18 jaar verder begeleidt ze met passie en enthousiasme jongeren en volwassenen. Naast een analytisch kijk, maakt ze ook gebruik van haar intuïtie en creativiteit om doormiddel van inzichten de klant zichzelf tot bloei te laten komen. Daarnaast is Anne Nobco-geregistreerd.

Dennis Vrooland

Dennis is trainer en coach die vol voor het contact, de dialoog en een gezonde verbinding gaat, waarbij zijn focus ligt op datgene wat nog niet gezien is of kan worden. Zijn innerlijk kompas is gericht op welkom, veiligheid, vertrouwen, plezier, avontuur en no-nonsens.
"Een ieder van ons heeft zijn of haar eigen potentieel, kwaliteiten, vaardigheden of karakter.
Ik wil je graag ondersteunen en begeleiden in het vinden van je eigen koers, unieke stem en jouw potentieel!" Dennis is internationaal gecertificeerd NLP Trainer - Core NLP.

Patrick Odendaal

Patrick Odendaal is internationaal erkend trainer en supervisor in Transactionele Analyse (PTSTA) in het werkveld Organisaties. Hij werkt bijna 20 jaar voor allerlei overheids,- zorg- en welzijnsinstanties waar hij de organisatie ondersteunde om effectiever te werken door procesmanagement toe te passen. Hij gebruikt daarvoor een zelf ontwikkelde methode die eenvoud en helderheid geeft aan het verbeteren van de structuur van de organisatie. Tegelijkertijd ondersteunt hij de organisatie om de cultuur praktisch te verbeteren met de taal van Transactionele Analyse.