Onze trainers en begeleiders

De trainers, procesbegeleiders en onderwijscoaches van Plata Onderwijs zijn opgeleid vanuit meerdere disciplines en hebben veel ervaring in het onderwijsveld. Ze zijn geaccrediteerd voor verschillende werkmethoden, test- en feedbackmodellen en zijn gewend te schakelen tussen strategisch werken met directie en schoolleiders en de concrete invulling van teamontwikkelingstrajecten, individuele begeleidingen of interimklussen.

Pia Umans

Pia is oprichtster van het Plata Instituut en heeft verschillende trainingsmethodieken en werkmodellen geïntegreerd en vertaald naar effectieve opleidingsprogramma’s voor het onderwijs. Zij is gespecialiseerd in het werken met organisatiescriptanalyse binnen teams en organisaties, waarmee het succes van veranderingstrajecten binnen de schoolorganisatie kan worden verduurzaamd.

Jurgen van Ree

Jurgen is grondlegger van Plata Onderwijs. Hij is mede-ontwikkelaar en opleider van verschillende opleidingstrajecten voor onderwijsprofessionals. Daarnaast begeleidt hij ontwikkelingstrajecten voor teams en coacht hij leraren, begeleiders en schoolleiders. Op dit moment doet hij onderzoek naar de toepassing van Contextueel Werk en Transactionele Analyse in de onderwijspraktijk.

Willem de Bondt

Willem is gespecialiseerd in het Systemische Opstellingenwerk. Hij heeft zich verdiept in de relatie opvoeder—kind, waarover hij ook een boek heeft gepubliceerd. In Willem’s visie is een belangrijk vertrekpunt voor persoonlijke ontwikkeling dat ‘ieder mens het kind is van ouders’. ‘Door dit vertrekpunt te aanvaarden kan de mens zichzelf ontmoeten en zijn zingeving en inspiratie vinden’.

Yvonne Rill

Vanuit het werk binnen de Jeugdhulpverlening en als leidinggevende in de kinderopvang is Yvonne geboeid door het ontwikkelingsproces dat mensen doormaken. Al 15 jaar is ze werkzaam als coach, trainer en opleider op gebied van persoonlijk leiderschap en professionele communicatie, vanuit het uitgangspunt dat het de bloei van ieder mens is om wensen tot werkelijkheid te maken.

Gonnie Joosten

Gonnie werkt al 20 jaar met veel plezier als opleider, trainer en coach en heeft veel ervaring in het begeleiden van veranderingstrajecten. Bezieling, betrouwbaarheid, compassie, oog voor het proces én het resultaat zijn daarin kenmerkend voor haar aanpak. Gonnie is gespecialiseerd in het werken met TA en verzorgt verschillende opleidingen voor professionals in het onderwijs.

Marianne Asselman

Als directeur in het PO is Marianne gewend om sturing te geven aan veranderingsprocessen in schoolorganisaties. Zij werkt met teams aan groepsontwikkeling en begeleidt startende directeuren om te zorgen dat ze binnen de dynamiek van de onderwijsorganisatie hun potentieel optimaal kunnen benutten. 'Mensen begeleiden in hun groei is een prachtig proces om mee te maken'.

Marianne Asselman - Plata Onderwijs

Conny Maurmanns

Conny werkt als schoolleider in het primair onderwijs en ziet hoe belangrijk is dat leerkrachten zich persoonlijk ontwikkelen. Zij werkt graag met Transactionele Analyse en DISC, omdat deze mooie handvatten kunnen geven om in de spiegel te kijken, je te ontwikkelen en effectiever te worden in het contact met leerlingen, ouders en collega's. Dit is de basis om de wereld voor de leerlingen elke dag een beetje beter te maken en plezier in het werk te hebben en te houden.
De leerkracht maakt het verschil!

Plata Trainer Conny Maurmanns

Dennis Vrooland

“Je bent zo welkom met je verhaal, ik wil echt naar je luisteren voorbij de woorden”. Dennis is een trainer/coach die zichzelf durft te geven in het contact met de ander. Dennis is oprecht nieuwsgierig naar de mens tegenover hem. Hij heeft een oordeelsvrije houding en weet op de goede momenten de juiste vraag te stellen. Dennis durft, vanuit veiligheid, care-full te confronteren. Niet om je te kwetsen, maar om je een klein stapje verder te helpen. Hij wil je ondersteunen in het (her)vinden van je eigen Plek en Ruimte.