Een leven lang leren

Bij Plata Onderwijs zijn we in het onderwijs begonnen. Waar ooit het zaadje ontstond voor de klas, groeiden we langzaam, en ieder op onze eigen manier, naar deze rol: trainers en coaches in het onderwijs. Ons kenmerkt een diep verlangen om met elkaar een rol te spelen bij het leerproces van professionals in het onderwijs, met als uiteindelijk resultaat het optimaal creëren van kansen om leerlingen tot leren te laten komen.

Een kind of leerling echt iets leren kan alleen als je ook bereid bent jezelf werkelijk te leren kennen. Als je in de spiegel durft te kijken om je talenten en je passie te onderzoeken. Of als je kunt erkennen dat je nog het een en ander te leren hebt. Zoals wij allemaal! Als schooldirectie, als school- of teamleider, als leraar of als trainer of coach. In de huidige tijd betekent werken met leerlingen, dat je voortdurend voor veranderingen komt te staan. En hoe kun jij, vanuit jouw rol, hiermee om leren gaan?

Of je bezig wilt zijn met persoonlijke ontwikkeling of als je focus ligt bij veranderingen op het niveau van de schoolorganisatie, we helpen jou of je schoolteam graag bij dat proces. Veranderingsprocessen begeleiden heeft onze passie en expertise, waarbij werken vanuit de waarden bezieling, plezier en focus op resultaat centraal staan.