Coachen op Autonomie

2 dagen € 590,-
Opleidingslocaties Leiden

Snel in beeld waar het werkelijk om gaat
Coachen op Autonomie is gebaseerd op de theorie van het Strategisch Coachen en omvat het het proces waarbij de cliënt autonomie ontwikkelt, die hem van hier brengt naar een specifiek punt of doel in de toekomst. Daarbij is het de cliënt die zich ontwikkelt onder begeleiding van een coach, zonder dat die laatste zijn ideeën opdringt. In de verschillende fasen van het traject wordt de persoonlijke kracht en verantwoordelijkheid van de gecoachte aangesproken.

Wat kun je ermee

Wat bereik je met de training Coachen op Autonomie:

 • Je leert een coach traject uit te voeren op basis van de werkwijze van het zogenaamde Strategisch Coachen.
 • Je leert werken met de Coachmatrix.
 • Je groeit als professional, of je nu schoolleider, teamleider, decaan of leerlingbegeleider bent.
 • Je ontwikkelt je als persoon, door het inzicht dat je krijgt met de coachmethode.
 • Je kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jouw organisatie met de Strategisch Coachen methode.

De focus ligt bij Coachen op Autonomie op het doel en niet op het probleem. Als in het coachtraject het doel eenmaal is vastgesteld, dan kan een actieplan of stappenplan worden gemaakt om het doel daadwerkelijk te realiseren. Ook daarin wordt de autonomie van de gecoachte aangesproken en beloond.

De opleiding

Werken met simulaties en opsporen van verstrikkingen

In de opleiding Coachen op Autonomie wordt gewerkt met de methoden van de Transactionele Analyse (TA) en de Systeemtheorie. De kracht van de Transactionele Analyse (TA) is dat succesfactoren waar men zich niet bewust van is, kunnen worden opgespoord met behulp van een scriptanalyse, zowel op individueel, relationeel als systeemniveau. Je leert hoe je met simulaties verstrikkingen in een persoonlijk functioneren binnen een team of organisatie kunt opsporen. Deze verstrikkingen kunnen de balans en de natuurlijke orde van het systeem verstoren, waardoor een team – of personen binnen een groep – niet functioneren.

Voor wie

Wie kunnen er werken met Coachen op Autonomie

De opleiding Coachen op Autonomie is bedoeld voor personen die veel werken met of begeleiding geven aan anderen binnen de onderwijsorganisatie:

 • schooleiders
 • leerlingbegeleiders
 • schoolmaatschappelijk werkers
 • opleidingsmanagers
 • decanen
 • docenten lerarenopleiding

Praktisch

Praktische informatie

De opleidingsduur van de training Coachen op Autonomie is 2 dagen. De werktijden zijn van 10:00 — 17:00 uur. Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Opleidingsduur en studiebelasting

Het totale aantal bijeenkomsten is 2 dagen (4 dagdelen). In totaal zijn dit 14 studie- en contacturen.

Evaluatie- en certificering

Indien 100% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de bijdrage aan zijn of haar individuele leerproces dan zal de deelnemer het certificaat Coachen op Autonomie ontvangen.

Trainingslocatie

Plata Onderwijsacademie Leiden