Omgaan met Complexiteit

2 dagen € 895,-
Opleidingslocaties Utrecht (AVS Academie)

Snel in beeld waar het werkelijk om gaat
In de Masterclass Omgaan met Complexiteit wordt gewerkt met de methode van het Strategisch Coachen. Het Strategisch Coachen heeft als focus het ontwikkelen van autonomie gericht op het bereiken van een specifiek doel in de toekomst. Er wordt gewerkt met de verander- of coachmatrix, waarmee problemen snel in beeld kunnen worden gebracht en het proces wordt doorlopen naar gerichte actie. Daarbij zijn het teams of teamleden die zich ontwikkelen zonder dat de schoolleider zijn ideeën in dat proces opdringt. De verschillende fasen die in de matrix doorlopen worden spreken het veranderpotentieel en verantwoordelijkheid van het team of de persoonlijke kracht van de individuele persoon aan. De focus ligt bij de Strategisch Coachmethode op het doel en niet op het problemen.

Wat kun je ermee

Wat bereik je met de training Omgaan met Complexiteit:

 • Je leert een begeleidingstraject uit te voeren op basis van de werkwijze van het zogenaamde Strategisch Coachen.
 • Je leert werken met de Coachmatrix.
 • Je groeit als professional, of je nu schoolleider, teamleider, decaan of leerlingbegeleider bent.
 • Je ontwikkelt je als persoon, door het inzicht dat je krijgt met de strategisch coachmethode.
 • Je kunt een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jouw organisatie met de Strategisch Coachen methode.

De focus ligt bij Omgaan met Complexiteit op het doel en niet op het probleem. Als in het coachtraject het doel eenmaal is vastgesteld, dan kan een actieplan of stappenplan worden gemaakt om het doel daadwerkelijk te realiseren. Ook daarin wordt de autonomie van de gecoachte (team of individu) aangesproken en beloond.

De opleiding

Werken met simulaties en opsporen van verstrikkingen

Het Strategisch Coachen vindt zijn oorsprong in de Transactionele Analyse (TA) en de Systeemtheorie. De kracht van TA is dat succesfactoren waar men zich niet bewust van is, kunnen worden opgespoord met behulp van een scriptanalyse, zowel op individueel, relationeel als systeemniveau. Onderdeel van de Strategisch Coachen werkwijze is het gebruik van simulaties waarmee verstrikkingen en belemmeringen in een persoonlijk functioneren binnen een team of organisatie kan worden opgespoord. Deze verstrikkingen kunnen de balans en de natuurlijke orde van het systeem verstoren, waardoor een team – of personen binnen een groep – niet functioneren. In het simulatieproces kunnen andere handelingsperspectieven worden ingeoefend.

De werkmethoden en instrumenten van het Strategisch Coachen zijn eenvoudig te leren en zijn voor iedereen te begrijpen.

Voor wie

Wie kunnen er werken met Omgaan met Complexiteit

De opleiding Omgaan met Complexiteit is bedoeld voor personen die veel werken met of begeleiding geven aan anderen binnen de onderwijsorganisatie:

 • schooleiders
 • leerlingbegeleiders
 • schoolmaatschappelijk werkers
 • opleidingsmanagers
 • decanen
 • docenten lerarenopleiding

Praktisch

Praktische informatie

De opleidingsduur van de training Omgaan met Complexiteit is 2 dagen. De werktijden zijn van 10:00 — 17:00 uur. Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Opleidingsduur en studiebelasting

Het totale aantal bijeenkomsten is 2 dagen (4 dagdelen). In totaal zijn dit 14 studie- en contacturen.

Evaluatie- en certificering

Indien 100% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de bijdrage aan zijn of haar individuele leerproces dan zal de deelnemer het certificaat Omgaan met Complexiteit ontvangen.

Trainingslocatie

Plata Onderwijsacademie Leiden