Transactionele Analyse

I ‘m OK, you ‘re OK

Transactionele Analyse (TA) is een leer over communicatie en een persoonlijkheidstheorie met grote toepassingsmogelijkheden op het terrein van schoolmanagement, sturen van teams, werken met leerlingen en zeer waardevol in situaties van verandering of onrust binnen een team of in de schoolorganisatie. Transactionele Analyse vooronderstelt en zoekt de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Het model is ontwikkeld en beschreven door Eric Berne in zijn beroemde boek I’m OK, you’re OK.

Toepassingsgebieden van Transactionele Analyse

Transactionele Analyse is een communicatietheorie: ze biedt kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de communicatie tussen mensen, zowel bij individuen als binnen groepen en teams in de school. Daarnaast is Transactionele Analyse een ontwikkelingstheorie: ze biedt een helder en inzichtelijk referentiekader om de persoonlijke ontwikkeling te analyseren en te begrijpen. Het heldere, pragmatische begrippenkader reikt een kapstok aan om de eindeloze complexiteit van organisaties en de diepgang van het menselijk handelen aan op te hangen en te doorgronden.

Snel resultaat in de werkomgeving

Binnen schoolorganisaties kan Transactionele Analyse antwoord geven op veel vragen en resultaten boeken in veel specifieke situaties:

  • hoe herken je disfunctioneel gedrag bij een individu of binnen een schoolteam en wat kun je er aan doen?
  • op welke wijze bevorder je met TA de professionaliteit en effectiviteit binnen de school?
  • hoe ga je om met weerstand in het schoolteam of in de klas?
  • hoe manage je onzekerheid?
  • hoe kun je ontdekken wat er werkelijk speelt in de schoolteam (de ‘onderstroom’)?
  • wat is een effectieve manier om mensen te motiveren?
  • hoe kun je effectief grenzen stellen?

Opleidingen waarin met TA wordt gewerkt

Er zijn TA opleidingen voor verschillende onderwijsprofessionals:
• Voor Schoolleiders en begeleiders: TA voor Schoolleiders en Werken met groepsdynamiek in schoolteams
• Voor Leraren en begeleiders van leerlingen: TA voor Leraren en Coachen op Autonomie