TA in de school voor leraren en andere onderwijsprofessionals

6 dagen € 1.690,-
Opleidingslocaties Leiden

TA voor leraren: persoonlijke interactie met leerlingen versterken
De Transactionele Analyse (TA) biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen is. In de TA voor leraren leer je werken met het TA model dat de diepgang van jezelf als docent en van de complexiteit van het gedrag van individuele leerlingen en van de klas als geheel analyseert en hanteerbaar maakt. Het inzicht en de werkwijze is ook uiterst functioneel in het contact met ouders en collega’s.

TA en de onderstroom in groepen
Onderlinge communicatiepatronen worden inzichtelijk met behulp van de analyse van transacties en zogenaamde psychologische spelen. Dit is van grote waarde als je in en met groepen werkt. En overal hebben leraren en docenten te maken met de ‘onderstroom’ van zo’n groep, wat maakt dat een leerling zich gedraagt, zoals het zich gedraagt.

Wat kun je ermee

Wat kun je als leraar met Transactionele Analyse in de klas en binnen de school bereiken?

 • omgang met weerstand in de klas en binnen het schoolteam wordt makkelijker
 • contacten met ouders en leerlingen wordt effectiever
 • autonomie van jezelf als leraar én van de leerling wordt gestimuleerd
 • onuitgesproken gevoelens worden bespreekbaar, waardoor geen irritatiezegels worden gespaard
 • contact met collega’s wordt inzichtelijk en ontwikkelt zich vanuit wederzijds respect en acceptatie
 • leerlingen voelen zich meer begrepen
 • de TA geeft direct in de groep toepasbare interventiemogelijkheden

TA binnen de onderwijsorganisatie

De Transactionele Analyse (TA) geeft een inzichtelijk referentiekader om patronen in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de interactie tussen mensen te observeren en analyseren. De TA kent een aantal belangrijke modellen en basisbegrippen, zoals onderlinge transacties, drama- en winnaarsdriehoek, psychologisch spel, script, strooks en drivers, die van grote waarde zijn in het onderwijsveld.

Naast de groepscontext is de Transactionele Analyse ook geschikt als begeleidingsmethode binnen een op het individu gerichte context. Op verschillende scholen zijn inmiddels ook docententeams geoefend in het succesvol werken met TA in de school.

De opleiding

Werken met Transactionele Analyse

De Transactionele Analyse (TA) geeft een inzichtelijk referentiekader om patronen in de persoonlijke ontwikkeling van mensen en de interactie tussen mensen te observeren en analyseren. Naast de organisatorische en groepscontext is de Transactionele Analyse ook geschikt als begeleidingsmethode binnen een op het individu gerichte context. Op verschillende scholen zijn inmiddels ook docententeams geoefend in het succesvol werken met TA.

Programma

De onderwerpen die in het opleidingstraject aan bod komen zijn direct toe te passen in de klas en het contact met individuele leerlingen en ouders. Het totale traject omvat vier blokken van twee dagen.

Blok 1

Transactionele Analyse
De kracht van het model
— over de basisprincipes en werkmethoden van de TA

Blok 2

Script en psychologisch spel
Niets is zo aanwezig als dat wat er niet mag zijn
— over de kunst van het kijken naar de onderstroom

Blok 3

Vrijheid in gebondenheid
Zonder grenzen geen groei
— over autonomie en de relatie tussen leraar en leerling

Inbreng eigen thematiek

Als je Transactionele Analyse diepgaand wilt toepassen in jouw onderwijspraktijk, dan is het raadzaam ook de eigen scriptthema’s en valkuilen te onderzoeken. Hierdoor wordt geleerd om geen eigen thematieken over te dragen op de leerlingen.

Voor wie

Voor wie

Het programma TA voor Leraren is voor professionals in PO, MBO, VO en speciaal onderwijs, die werken met onderwijsgroepen en leerlingen zoals:

 • docenten
 • leraren
 • interne coaches
 • mentoren
 • leerlingbegeleiders

Praktisch

Praktische informatie

De opleiding wordt in 3 blokken van 2 dagen gegeven. De werktijden zijn van 10:00 — 17:00 uur. Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden

Van deelnemers wordt verwacht dat ze:

 • Aanwezig zijn op alle cursusdagen
 • Eigen persoonlijke thema’s en casuïstiek inbrengen
 • Kennis tot zich nemen vanuit de reader en vakliteratuur en de lesstof die tijdens de opleidingsdagen wordt behandeld
 • Samenwerken en oefenen in intervisiegroepen en tussentijdse opdrachten uitvoeren.

Financiering opleiding

Financiering kan veelal plaatsvinden vanuit de lump sum budgetten die aan scholen ter beschikking worden gesteld voor professionalisering van leerkrachten en andere onderwijsprofessionals.

Indien je de opleidingskosten zelf betaalt kun je gebruik maken van een betalingsregeling op basis van 6 maandelijkse betalingen van € 295,00. Met het oog op de aftrekbaarheid van de opleidingskosten onder de fiscale studiekostenregeling kan het aantrekkelijk zijn de totale kosten in één kalenderjaar te betalen. Check voor de meest actuele informatie over de aftrek onder de studiekostenregeling de website van de Belastingdienst.

Opleidingsduur en studiebelasting

Het totale aantal bijeenkomsten is 6 dagen (12 dagdelen). Daarnaast heeft elke deelnemer 2 intervisiebijeenkomsten (van elk 3 uur) tussen de opleidingsdagen in. In totaal zijn dit 48 contacturen. Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties (2 x 6 uur) en het voorbereiden van hun individuele eindopdracht (12 uur). In totaal zijn dit 24 uur voor voorbereiding en zelfstudie. De totale studiebelasting komt daarmee op 72 uur.

Evaluatie- en certificering

Gedurende de opleidingsdagen zullen de deelnemers worden getoetst op hun ontwikkelde vaardigheden en inzichten in de Transactionele Analyse en de toepassing in onderwijssituaties. Indien 100% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de theoretische kennis, de ingebrachte casuïstiek en bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkelingsprocessen dan zal de deelnemer het certificaat TA voor Leraren ontvangen.

Trainingslocaties

Opleidingslocatie is het Plata Instituur in Leiden