Opstellingenwerk

Bert Hellinger staat aan de bron van het Systemische Opstellingenwerk. Hij legde het systeem bloot dat iedere familie en organisatie kenmerkt en ontwikkelde een methode om met dit systeem te werken. Iedere deelnemer in een familie- of organisatiesysteem heeft een eigen plek. Soms lijkt de ingenomen plek niet de juiste te zijn. Systemisch Opstellingenwerk geeft de mogelijkheid om ontstane verstrikkingen bloot te leggen en aan de hand van de onderliggende dynamiek beweging te brengen in een systeem.

Loyaliteit aan het systeem

De Systemische benadering gaat er van uit dat mensen onderdeel zijn van een groter geheel, van een systeem waar ze uit voortkomen en waarmee ze zich verbonden voelen en waaraan ze loyaal zijn. Dat kan een familie zijn maar ook de schoolorganisatie. Met behulp van een zogenoemde ‘opstelling’ (een soort levende foto, een tableau vivant) kan inzicht worden gekregen in het familie- of organisatiesysteem (school), de individuele plek en de onderlinge verhoudingen binnen dat systeem. Met behulp van een opstelling kunnen verstrikkingen worden losgelaten en verstoorde relaties binnen de school worden hersteld. Het accent ligt op het zoeken naar de onderliggende laag van verbinding en acceptatie.

Toepassingsgebieden van opstellingenwerk

Opstellingenwerk wordt gebruikt bij het werken met teams, binnen leiderschapstrajecten en ook bij het leren omgaan met weerstand en onvermogen bij leerlingen. Het kan worden ingezet als een uniek diagnosemiddel om op een geheel andere wijze de dynamiek van een schoolteam, binnen een klas of bij een individueel persoon zichtbaar te maken. Daarnaast is Systemisch Opstellingenwerk effectief bij individuele coachingstrajecten.

Waarin wordt met opstellingenwerk gewerkt?

Een opleiding waarin met het opstellingenwerk wordt gewerkt is:
Ouder-School-Leerling – over de Systemische benadering in de relatie die schoolleiding, leraar, leerling en ouders met elkaar hebben