NLP

Door middel van de toepassing van NLP worden mensen bewust van onbewuste structuren die bepalend zijn voor hun gedrag; als mensen zich bewust worden van de sturing achter hun gedrag, zijn ze veel sneller in staat niet-functioneel gedrag aan te passen, gewenst nieuw gedrag aan te leren en succesvol gedrag te versterken. Met dezelfde inspanning stelt NLP mensen zo in staat om meer te bereiken, effectiever te communiceren en succesvoller te zijn in het realiseren van hun doelstellingen.

Effectief functionerend team

In de professionele onderwijsomgeving geeft NLP een zeer uitgebreid instrumentarium aan technieken en modellen om persoonlijke leiderschap te ontwikkelen en veranderingsprocessen binnen de schoolorganisatie op gang te helpen. NLP wordt in schoolteams ingezet waar beter contact en afstemming wenselijk is, zoals binnen een niet-optimaal functionerend team. Maar is ook effectief in situaties waar schoolleiders hun invloed en inspiratiemogelijkheden willen vergroten of leraren effectiever willen zijn in de klas.

Competenties ontwikkelen met NLP

Met NLP kunnen onderwijsprofessionals aan hun persoonlijke leiderschap werken en kwaliteiten ontwikkelen gericht op het coachen en sturen van mensen:

  • doelgericht contact opbouwen
  • sturen en coachen van teamleden
  • succesvol werken met het schoolteam
  • samenwerking verbeteren binnen de schoolorganisatie
  • probleemsituaties en machtsconflicten oplossen
  • zelfmotivatie en carri√®reontwikkeling
  • feedback geven
  • doelen stellen en realiseren
  • effectief communiceren