Matthijs Stemmer

Ik heb bij Plata-academie als schoolleider deelgenomen aan de leergang Transactionele Analyse voor schoolleiders.

De inzichten die ik heb opgedaan, hebben mij als persoon en als professional goed gedaan. Ik ben mij bewust geworden dat mijn gedrag of dat nu zakelijk of privé is, samenhangt met de ervaringen die ik eerder in mijn leven heb opgedaan. In het besef dat ik altijd in staat ben om nieuwe keuzes te maken en beslissingen te nemen, kon ik naar die gebeurtenissen kijken als iets wat deel uitmaakt van mij, wat mij gevormd heeft en er dus mag zijn. Ik heb het leren waarderen, parkeren en transformeren.

Nog dagelijks profiteer ik van de tools die ik bij Plata-academie aangereikt heb gekregen om om te gaan met complexe situaties waarbij er in de onderstroom zaken spelen. Ik ben in staat om in die complexe situaties patronen te herkennen en andere keuzes te maken die bijdragen aan het herstel van mij als mens, van de ander waarmee ik in contact ben en van de organisatie waarin ik werk. De trainers van Plata-academie hebben laten zien dat zij vanuit hun deskundige en respectvolle grondhouding in staat zijn om mijn opgedane inzichten praktisch toepasbaar te laten zijn in mijn werk.

Titia Kuipers

Wat de opleiding mij vooral heeft gebracht, is het inzicht hoe een leven beïnvloed kan worden door opvoeding en het handelen in je verdere leven.
Voor mij best wel indrukwekkend!
Verder nog beter kijken naar mensen en het waarom van het handelen.
Daarnaast bewust wording van mijn eigen scripts!

Myrna van Oosterhout

Ik heb zoveel geleerd in die 4 weekenden, dat ik dat onmogelijk in 5 tot 10 regels kan samenvatten, maar ik zal een paar punten uitlichten.

Door de TA heb ik veel inzicht gekregen in mijn persoonlijk script. Ik snap nu veel beter waarom ik bepaalde dingen doe of zeg en herken mijn eigen valkuilen. Het lukt me steeds vaker om er niet in te vallen, maar een andere weg te kiezen.

Ik heb geleerd dat ik veel beter in balans ben als ik kan kiezen.
Vroeger dacht ik regelmatig dat ik ‘geen keus’ had. Nu weet ik dat ik altijd een keus heb, ook al staan een of meerdere van de opties mij niet aan. Dan weet ik meteen dat ik daarmee mijn keus al gemaakt heb en daardoor kan ik mijn keus ook makkelijker accepteren.
Voorheen wilde ik liever niet kiezen, ik wilde gewoon alles. De TA heeft mij geleerd: ‘kiezen is verliezen’. Doordat ik iets kies, kies ik iets anders niet. Ik heb geleerd dat het me veel rust geeft om juist wél te kiezen en mijn verlies te nemen.

De TA gaat uit van het principe: ‘ik ben OK en jij bent OK. Tijdens de opleiding kwam ik erachter dat ik mezelf en anderen onbewust vaak ‘niet OK’ vond. Daardoor zocht ik vaak de oorzaak bij de ander en kon mezelf verliezen in mijn overtuigingen. Ik heb geleerd om de dingen vanuit een andere kant te bekijken en milder te zijn voor mezelf. Ik hoef niet perfect te zijn, ik ben OK zoals ik ben!

Op persoonlijk vlak heb ik geleerd om mijn behoeftes beter duidelijk te maken. Ik spreek ze uit en verwoord ook wat het met me doet, hoe ik me voel. Ik heb gemerkt dat ik daarmee vaak een hele andere, meestal positievere, reactie krijg van de ander dan voorheen. Dit geeft mij veel meer rust. Ik eindig zelden meer in een zinloze discussie, alleen maar door duidelijk aan te geven wat ik voel en waar ik behoefte aan heb. Nu krijg ik begrip i.p.v. een over-en-weer van verwijten.

Voorheen reageerde ik vaak te snel wanneer er iets negatiefs gezegd werd. Ik reageerde dan steevast vanuit mijn innerlijke kind. Dankzij de TA ben ik me er nu veel vaker bewust van in welke ‘rol’ ik zit. Ik voel meestal op tijd aan wanneer ik op het punt sta om een reactie vanuit de ‘kind rol’ te geven en kan dan even de tijd nemen om mijn gedachten op een rij te zetten. Het lukt me steeds vaker om in dergelijke situaties te reageren vanuit de ‘volwassene’.

In de klas heb ik vooral veel aan de ‘schakelbak methode’. Leerlingen komen regelmatig boos of overstuur uit een pauze binnen. M.b.v. de ‘schakelbak methode’ kan ik een vruchteloze discussie voorkomen en kom ik er meestal vrij snel achter wat er werkelijk speelt. De leerlingen voelen dat ze echt gezien en gehoord worden en zijn veel sneller weer rustig. De les kan weer door!

Binnen een school kom je vaak psychologisch spel tegen. Sinds de TA opleiding herken ik dit en kan ik er vrij makkelijk zelf uitblijven.
Ook raakte ik makkelijk verstrikt in de ‘dramadriehoek’. Dankzij de TA opleiding herken ik nu snel wie in welke rol zit en daardoor lukt het me vaak om anders te reageren. Daarmee kan ik de ‘dramadriehoek’ ombuigen naar de ‘winnaarsdriehoek’.

Dankzij de TA heb ik meer rust, zowel in mijn eigen hoofd als binnen mijn omgeving. Ik heb geleerd om de mensen in mijn omgeving beter te zien en te begrijpen. Het belangrijkste wat voor mij echt het verschil heeft gemaakt, is dat ik nu beter in contact sta met mijn gevoelens en écht contact maak met mijn omgeving. Dan voel ik écht dat ik leef!

Marijke Menger-Groot

Ik ben de TA-opleiding gaan doen, omdat ik meer inzicht wilde krijgen in communicatie. De opleiding was een reis door mijn leven, waarbij ik veel aspecten herkende, maar waarvan ik me nog niet van bewust was. De lesstof en de kennis die de docenten tijdens de opleiding aanbieden, hebben mij meer inzicht gegeven. Veel zaken vielen zo op hun plek. Dat zorgt er voor dat ik mij een completer mens voel. En ik ben dankbaar voor deze levenslessen.

Liesbeth van den Brink

Systemische ‘opvoeding’: trainingsdagen vol voeding voor mij als coach. Om mijn instrument nog beter af te stemmen op de begeleidingsbehoefte van de leerlingen en het schoolteam. Om bewustzijn te vergroten en nieuwe samenwerkingsvormen te creëren in de driehoek ouders, school, leerling.

Het sluit aan bij mijn visie dat verbinding en bewustzijn over onszelf als begeleider ontwikkeling nodig heeft. Oude patronen van begeleiding omvormen, zien wat er wérkelijk nodig is voor de leerling, om zijn volle potentie te kunnen gaan leven.

Deze training en het boek van Willem “Spiegelingen’ nemen je stap voor stap mee op deze weg.

Aanraders voor het kijken in de Spiegel: wat spreekt uit het gedrag van de leerling, wat kunnen we van elkaar leren, waar kunnen we helend werk doen, ook voor het grotere geheel. Ik heb door deze training de tools én het lef gekregen om weer een nieuwe stap te maken, aanwezig, en….het werkt!

‘Doorgeven vanuit mijn persoonlijk doorleefde ervaringen … de anders zo drukke leerlingen waren muisstil … ruimte voor groei!’

Anja Reimert

Ik kijk terug op een fantastische TA opleiding voor schoolleiders van Plata. Ik heb deze opleiding met veel interesse en enthousiasme gevolgd samen met schoolleiders van diverse scholen in Nederland. Ik heb nog meer geleerd over de processen bij mijzelf en binnen teams. Een compliment aan de cursusleiders Jurgen van Ree en Pia Umans voor de aangeboden theorie, begeleiding en reflectie.