De leraar als verbindende kracht

6 dagen € 1.690,-
Opleidingslocaties Amersfoort

Verdiepende TA opleiding
Vervolgopleiding op TA voor Leraren (of vergelijkbare opleiding). In deze opleiding wordt een verdiepingsslag gemaakt. Hierin zal het begrip secure base een belangrijke plek innemen. Secure bases zijn die mensen, doelen of dingen waarmee we ons op een bijzondere manier verbinden. Secure bases geven ons bescherming, kracht en energie.

Veiligheid, inspiratie, energie
Als leraar wil je de ontwikkeling van leerlingen positief beïnvloeden. Je wilt leerlingen klaarmaken voor een complexe wereld, die snel veranderd. Thema’s als veiligheid en onveiligheid zijn actueler dan ooit. Waar vinden we bronnen van inspiratie en energie? Wat hebben leerlingen nodig zodat ze op onderzoek uitgaan, uitdagingen aannemen en risico’s durven nemen? Daar gaat deze vervolgopleiding over.

Uitdaging
“Ik kan er dit schooljaar even geen curlingouders bij hebben”, verzuchtte juf Ank in de nieuwste aflevering van De Luizenmoeder. Herken jij af en toe de uitdaging in het omgaan met ouders, leerlingen of collega’s?

Resultaat

Te bereiken doelen van werken met Secure Bases

 • Leraren maken een verdiepingsslag in het werken met de Transactionele Analyse
 • Leraren leren om te gaan met veranderingen | transities bij henzelf en bij leerlingen
 • Leraren leren het verschil tussen strijd en conflict en leren het conflict in te zetten als instrument
 • Leraren kunnen werken met weerstand en daarin blijven staan
 • Leraren kunnen werken in het hier-en-nu
 • Leraren begrijpen de kracht van de ontmoeting en kunnen partnerschap creëren
 • Leraren weten wat een Secure Bases is en kennen het belang van Secure Bases voor henzelf en voor leerlingen
 • Leraren leren hoe ze een Secures Bases kunnen zijn voor leerlingen, zodat leerlingen met meer vertrouwen naar school gaan wat prestaties en plezier op een positieve manier beïnvloed
 • Leraren hebben het vermogen verhalen te creëren
 • Leraren leren hun eigen keuzevrijheid te onderzoeken

Opleiding

Autonomie ontwikkelen in relatie tot de ander

Deze verdiepende training gaat in op het belang van de werkelijke ontmoeting. In onderwijsland is al langer bekend dat de relatie en de ontmoeting tussen leraar en leerling essentieel is voor het welslagen van leerlingen. Niet de methode is van doorslaggevend belang, maar het contact. Het centrale thema van de Transactionele Analyse is autonomie-ontwikkeling. Als we autonoom reageren hebben we altijd verschillende opties tot onze beschikking. Autonomie wordt ten onrechte wel eens vergeleken met zelfstandigheid, waarin je losstaat van de ander. Autonomie gaat echter altijd in relatie met de ander. Iedere leraar heeft tot taak zich te ontwikkelen tot een veilige basis; in zichzelf en in relatie met de ander. Bewustzijn vormt hiervoor de basis. Liefde voor de leerlingen en liefde voor je werk doen de rest. ‘They don’t care how much you kow, until they know how much you care’.

Inhoud

Specifieke onderwerpen in de opleiding

In de opleiding komen naast ‘de professionele ontmoeting’ onderwerpen aan bod als:

 • de transitiecirkel
 • hechting
 • het systeem van herkomst
 • van ouder-volwassen-kind naar de integrerende Volwassene
 • omgaan met losse eindjes uit het verleden
 • secure bases

Voor wie

Doelgroep van de opleiding

 • leraren vanuit het PO, VO, MBO, BVE of HO
 • leerlingbegeleiders
 • intern begeleiders
 • zorgcoördinatoren
 • remedial teachers
 • bouwcoördinatoren

Instroomeisen: opleiding TA voor leraren of een vergelijkbaar opleidingstraject (dit ter beoordeling van de opleiders)

Praktisch

Praktische informatie

De opleidingsduur is 6 dagen. De werktijden zijn van 10:00 — 17:00 uur. Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving. De prijs is inclusief een geheel verzorgde lunch.

Opleidingsduur en studiebelasting

Het totale aantal bijeenkomsten is 6 dagen (12 dagdelen). In totaal zijn dit 42 studie- en contacturen. Daarnaast wordt van deelnemers verwacht dat ze een tussentijdse opdracht maken. Dit zijn 8 studie-uren. In totaal zijn dit 50 studie- en contacturen.

Evaluatie- en certificering

Indien 100% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de bijdrage aan zijn of haar individuele leerproces dan zal de deelnemer het certificaat TA de Verdieping ontvangen.

Trainingslocatie

Fletcher Hotel Amersfoort

Ervaringen

Ik heb tijdens deze opleiding vooral geleerd wat ik moet doen bij tegenslag. Ik begrijp mezelf steeds beter. Erg verhelderd en zeker een tip voor anderen!
Esther Meeuwissen

Verhelderend om de TA weer opnieuw op te pakken. Een goede afwisseling tussen theorie en praktische oefeningen.
Laura Fleurke

Over de vis op tafel leggen: Een vis gaat altijd over jou. ‘Je bent verantwoordelijk voor je eigen vis.’
Nicole

Ik heb geleerd wat secure bases zijn, hoe waardevol deze zijn, wanneer het fijn is om ze in te zetten en dat je ze hard nodig hebt en dat je het ook kunt zijn voor anderen. Graag meer van dit soort opleidingen om nog veel meer te leren!
Myrna van Oosterhout

Meer inzicht in secure bases en hoe je een secure base kunt zijn en nodig hebt om verder te komen.
Myrthe Linthout

Met veel plezier heb ik deelgenomen aan de TA -verdieping. Tijdens de bijeenkomsten zijn alle fases van de  transitiecirkel zijn doorlopen. Dit alles in rustige setting met aandacht voor de deelnemers en hun verhaal. In iedere fase wordt geoefend, dit kan contextloos. Contextloos oefenen biedt de deelnemers veel veiligheid. De opbouw van de trainingsdagen is nagenoeg naadloos waardoor je het idee hebt een treinreis te maken zonder oponthoud of wachttijden. De trainers zijn bijzonder vaardig en vinden binnen het programma tijd voor een persoonlijk zijspoor om zo gezamenlijk weer op het volgende station aan te komen. In de afgelopen bijeenkomsten is een groot beroep gedaan op mijn eerder verworven kennis om zo tot verdieping te geraken en de wijsheid van mijn medecursisten was hier een welkome aanvulling op.
Vincent Koedam

Door deze verdiepende training veel meer inzicht in de TA gekregen.
Maaike Boersma

Het verschil tussen conflict en strijd en hoe het goede conflict aan te gaan en het belang daarvan heeft me echt geholpen.

Dat deze opleiding me zoveel zou brengen, had ik van te voren niet bedacht. Het is echt een verdieping op de TA voor leraren. De opleiding heeft me veel nieuwe inzichten en tools gegeven. Weet nu wat me te doen staat op school.