De leraar als verbindende kracht

4 dagen € 950,-
Opleidingslocaties Leiden Leiden

Verdiepende TA opleiding
Vervolgopleiding op TA voor Leraren (of vergelijkbare opleiding). In deze opleiding wordt een verdiepingsslag gemaakt. Hierin zal het begrip secure base een belangrijke plek innemen. Secure bases zijn die mensen, doelen of dingen waarmee we ons op een bijzondere manier verbinden. Secure bases geven ons bescherming, kracht en energie.

Veiligheid, inspiratie, energie
Als leraar wil je de ontwikkeling van leerlingen positief beïnvloeden. Je wilt leerlingen klaarmaken voor een complexe wereld, die snel veranderd. Thema’s als veiligheid en onveiligheid zijn actueler dan ooit. Waar vinden we bronnen van inspiratie en energie? Wat hebben leerlingen nodig zodat ze op onderzoek uitgaan, uitdagingen aannemen en risico’s durven nemen? Daar gaat deze vervolgopleiding over.

Resultaat

Te bereiken doelen van de verdiepende TA opleiding

 • Leraren maken een verdiepingsslag in het werken met de Transactionele Analyse
 • Leraren kunnen kunnen werken met weerstand en daarin blijven staan
 • Leraren kunnen werken in het hier-en-nu
 • Leraren begrijpen de kracht van de ontmoeting en kunnen partnerschap creëren
 • Leraren weten wat een Secure Bases is en kennen het belang van Secure Bases voor henzelf en voor leerlingen
 • Leraren leren hoe ze een Secures Bases kunnen zijn voor leerlingen, zodat leerlingen met meer vertrouwen naar school gaan wat prestaties en plezier op een positieve manier beïnvloed
 • Leraren hebben het vermogen verhalen te crëren
 • Leraren leren hun eigen keuzevrijheid te onderzoeken

De opleiding

Autonomie ontwikkelen in relatie tot de ander

Deze verdiepende training gaat in op het belang van de werkelijke ontmoeting. In onderwijsland is al langer bekend dat de relatie en de ontmoeting tussen leraar en leerling essentieel is voor het welslagen van leerlingen. Niet de methode is van doorslaggevend belang, maar het contact. Het centrale thema van de Transactionele Analyse is autonomie-ontwikkeling. Als we autonoom reageren hebben we altijd verschillende opties tot onze beschikking. Autonomie wordt ten onrechte wel eens vergeleken met zelfstandigheid, waarin je losstaat van de ander. Autonomie gaat echter altijd in relatie met de ander. Iedere leraar heeft tot taak zich te ontwikkelen tot een veilige basis; in zichzelf en in relatie met de ander. Bewustzijn vormt hiervoor de basis. Liefde voor de leerlingen en liefde voor je werk doen de rest. ‘They don’t care how much you kow, until they know how much you care’.

Onderwerpen

Specifieke onderwerpen in de opleiding

In de opleiding komen naast ‘de professionele ontmoeting’ onderwerpen aan bod als:

 • de transitiecirkel
 • hechting
 • het systeem van herkomst
 • van ouder-volwassen-kind naar de integrerende Volwassene
 • omgaan met losse eindjes uit het verleden
 • secure bases

Voor wie

Doelgroep van de opleiding

 • leraren vanuit het PO, VO, MBO, BVE of HO
 • leerlingbegeleiders
 • intern begeleiders
 • zorgcoördinatoren
 • remedial teachers
 • bouwcoördinatoren

Instroomeisen: opleiding TA voor leraren of een vergelijkbaar opleidingstraject (dit ter beoordeling van de opleiders)

Praktisch

Praktische informatie

De opleidingsduur is 4 dagen. De werktijden zijn van 10:00 — 17:00 uur. Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Opleidingsduur en studiebelasting

Het totale aantal bijeenkomsten is 4 dagen (8 dagdelen). In totaal zijn dit 28 studie- en contacturen. Daarnaast wordt van deelnemers verwacht dat ze een tussentijdse opdracht maken. Dit zijn 8 studie-uren. In totaal zijn dit 36 studie- en contacturen.

Evaluatie- en certificering

Indien 100% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de bijdrage aan zijn of haar individuele leerproces dan zal de deelnemer het certificaat TA de Verdieping ontvangen.

Trainingslocatie

Plata Onderwijsacademie Leiden