Tandemkracht

4 dagen € 1.290,-
Opleidingslocaties Leiden

Wat is er voor nodig om een directeur en intern begeleider een krachtig tandem te laten vormen in de school? Dat is de centrale vraag binnen deze 4-daagse Tandemkracht.

Als directeur én als intern begeleider stap je met je eigen systeem in het systeem van de school. Hoe ga je vervolgens als ‘tandem’ om met de dynamiek binnen de school? Meebewegen of grenzen stellen? Vertragen of doorgaan? Aandacht voor het proces of aandacht voor het resultaat? Wie is verantwoordelijk voor dit probleem?

Dilemma’s en vragen waar ieder tandem ongetwijfeld mee te maken krijgt. De ervaring leert dat de vragen gaan over jou én over de ander. Ieder tandem heeft dus ook een spiegelfunctie, naar elkaar en naar het team. Het doet er dus toe dat jij jezelf kent en dat je zicht hebt op jouw patronen, je valkuilen en wat jou triggert. Zaken die je in jezelf ontkent of onderdrukt ondermijnen in de onderstroom de dynamiek in de samenwerking, het werkplezier en het resultaat.

Wat kan ik ermee

Wat bereik je met deze opleiding

 • Je bouwt met elkaar aan ‘tandemkracht’. Je leert over verbinding, grens, ontmoeting en dialoog. Ook staan we stil bij verwachtingsmanagement en het aangaan van lastige klussen.
 • Je krijgt handvatten om je samenwerking als tandem te verbeteren en effectiever te laten verlopen.
 • Je concretiseert waar professionele en persoonlijke groei mogelijk is. Zo leer je talenten ontdekken en versterken.

Je krijgt inzicht in drijfveren achter gedrag en motiverende omstandigheden.

Voor wie

Voor wie

Het programma Tandemkracht is voor duo’s professionals in PO, MBO, VO en Speciaal Onderwijs, die samenwerken binnen hun onderwijsorganisatie, zoals:

 • directeuren
 • schoolleiders
 • interne begeleiders
 • mentoren
 • decanen

Praktisch

Praktische informatie

De opleiding wordt in 2 blokken van 2 dagen gegeven. De werktijden zijn van 10:00 — 17:00 uur. Toekenning van plaatsen is op volgorde van inschrijving.

Toelatingsvoorwaarden

Van deelnemers wordt verwacht dat ze:

 • Aanwezig zijn op alle cursusdagen
 • Eigen persoonlijke thema’s en casuïstiek inbrengen
 • Kennis tot zich nemen vanuit de reader en vakliteratuur en de lesstof die tijdens de opleidingsdagen wordt behandeld
 • Samenwerken en oefenen in intervisiegroepen en tussentijdse opdrachten uitvoeren.

Opleidingsduur en studiebelasting

Het totale aantal bijeenkomsten is 4 dagen (8 dagdelen). Daarnaast heeft elke deelnemer 1 intervisieopdracht tussen de opleidingsblokken in (4 uur). In totaal zijn dit 36 contacturen. Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers zich moeten voorbereiden op de opleidingsdagen door het lezen van literatuur en het uitvoeren van tussentijdse opdrachten en zelfevaluaties (1 x 6 uur). De totale studiebelasting komt daarmee op 46 uur.

Evaluatie- en certificering

Gedurende de opleidingsdagen zullen de deelnemers worden beoordeeld op hun inzet, ontwikkelde vaardigheden en inzichten en de toepassing in onderwijssituaties. Indien 100% van de bijeenkomsten is bijgewoond en de deelnemers een positief oordeel hebben gekregen op de theoretische kennis, de ingebrachte casuïstiek en bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkelingsprocessen dan zal de deelnemer het certificaat voor de Tandemkracht training ontvangen.

Trainingslocaties

De opleidingslocatie is in Leiden